In de veertigdagentijd staan we stil bij het lijden van Jezus en bij het lijden van onze naasten,
dichtbij en ver weg. Iedere zondag is er een kinderwoorddienst en kun jij mee op weg gaan. Ook
vragen wij alle kinderen om deze zondagen iets mee te nemen voor de voedselbank.

12 maart 3e zondag veertigdagentijd
Thema: Jezus is het levende water, ook voor jou!
Zonder water kunnen wij niet leven. Zonder liefde kan ons hart niet groeien. Jezus geeft liefde.
Steeds als wij bij hem komen, geeft hij nieuwe kracht.
Meenemen voor de voedselbank: Iets te drinken.

19 maart 4e zondag veertigdagentijd
Thema: Kijk met de ogen van je hart.
Open je hart voor het licht van Christus.
Meenemen voor de voedselbank: Groenten in blik of pot.

26 maart 5e zondag veertigdagentijd
Thema: Jezus is de verrijzenis en het leven.
Jezus is mens. Hij is verdrietig om de dood van zijn vriend Lazarus. Maar als zoon van God laat hij
zien dat hij de dood overwint en hij brengt Lazarus weer tot leven.
Meenemen voor de voedselbank: Rijst.

2 april Palmpasen
Thema: Jezus lijdt uit liefde.
Deze zondag vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem waarbij hij tot koning wordt uitgeroepen
en de mensen hem toejuichen. Maar ook kun je luisteren naar het lijdensverhaal.     
Meenemen voor de voedselbank: Iets lekkers.

Palmpasen. Kom jij ook?
palmpasen 2023 St JozefPalmpasen. Kom jij ook?
Heb jij weleens een palmpasenstok gemaakt? Weet jij wat dat
haantje betekent en waarom er dertig snoepjes aanhangen?

Op zaterdag 1 april, 11 uur, gaan we palmpasenstokken maken in
het parochiecentrum bij de Jozefkerk.

Op zondag 2 april, 11 uur, mag je meelopen in de processie in de
Jozefkerk. Daarna is er een kinderwoorddienst waarin je kunt
luisteren naar het passieverhaal.

Vind jij het leuk om mee te doen? Meld je aan via
kwdjozef@katholiekenschede.nl