CoventryBeste mensen, zoals de meesten van u weten wordt er iedere vrijdag om 13.13 – 13.30 uur in het zaaltje van de Ontmoetingskerk, het Coventrygebed gebeden, het gebed voor vrede en verzoening.
Ook leden van de R.K. kerk, gaan hierin op toerbeurt voor. Onlangs hebben Anja en Bob Samson, leden van de Ontmoetingskerk, Coventry bezocht en talloze foto’s gemaakt en verhalen gehoord. Die foto’s en verhalen wil Anja graag met ons delen en wel op dinsdagavond 6 juni a.s. in de ontmoetingsruimte van de Ontmoetingskerk. Deze bijeenkomst zal om 19.30 uur beginnen en is vrij toegankelijk.