Banner nb pt juli 2022De nieuwsbrief van het pastoraal team van 15 november 2023 treft u hier aan.