Foto DickOns bereikte het droevige bericht dat vrijdag 10 mei de heer Dick Kohlweij door een noodlottig ongeval is komen te overlijden.
Vanaf 2020 was hij lid van het parochiebestuur van de parochie St. Franciscus van Assisië en sinds 1 juni 2022 vicevoorzitter.
Dick was een zeer betrokken bestuurder dicht bij de parochianen.
De parochie St. Jacobus de Meerdere wenst zijn vrouw Karin en zijn kinderen alle sterkte en wij bidden dat zij in deze dagen Gods kracht mogen ervaren.