Woensdag 20 januari 2021Zuidoosttwente parochies
Gedurende Corona-crisis

 

Nabij zijn en zingeving voortzetten in een andere omgeving.

Margot Dijkman stopt per 1 februari met werkzaamheden in de parochie

Pastoraal werker Margot Dijkman stopt per 1 maart met haar werkzaamheden voor de parochies in Zuidoost Twente. Er wordt nagedacht over een moment van afscheid op zondag 28 februari.

Margot is sinds 2016 lid van het pastoraal team van onze parochies. Daarvoor heeft zij gewerkt in Neede en de parochie H. Gabriel in ‘s Heerenberg.

In 2020 was zij 25 jaar werkzaam in het pastoraat. Vanwege de Corona-pandemie bleef een feestelijk tintje achterwege. Zij is één van de vrouwen, die de afgelopen decennia als pastoraal werker leiding hebben gegeven aan lokale geloofsgemeenschappen. Vanaf 2018 heeft zij haar werkzaamheden uitgebreid naar zorgorganisatie Livio. Aanvankelijk was Margot gesitueerd in onder meer de Cromhoff in Enschede, sinds 1 maart 2020 in Haaksbergen in het Wiedenhof/Wiedenbroek, in Neede en Eibergen als geestelijk begeleider.

31 januari aanstaande is haar laatste werkdag in onze parochies. Haar werkzaamheden zullen worden overgenomen door de andere leden van het pastoraal team. Pastoraal werker Frank de Heus wordt het aanspreekpunt voor het pastoraat in de Franciscusparochie.

‘Ik ga weg en ik blijf ook. Omdat ik in Haaksbergen in de Wiedenhof en het Saalmerink werk en omdat daar de kern van pastoraat, nabij zijn en zingeving overeind blijft’, aldus Margot.

Wij wensen Margot een goede voorzetting van het geestelijk verzorgingswerk in de zorgcentra en danken haar voor haar inzet in parochies Maria Vlucht, Jacobus de Meerdere en Franciscus van Assisië. 

Elles Veltkamp

Parochie St. Franciscus van Assisië

 

 

TCTubantia maakt uitglijder in artikel met betrekking tot Kerkbalans

 

 

 

 

Woensdag 20 januari verscheen in de TCTubantia een artikel dat onder de katholieke bestuurders en vele gelovigen een storm van verontwaardiging losmaakte. Columnist Theo Krabbe riep in zijn afkeer van Kardinaal Eijk op om niet deel te nemen aan de actie Kerkbalans. Al het geld zou rechtstreeks naar Utrecht gaan. DIT IS NIET WAAR. Juist nu de actie loopt brengt hij grote schade aan.

Bij voortduring hebben wij u gemeld dat de parochie volledig afhankelijk is van uw bijdragen. Weet dat het geld dat u aan de parochie afdraagt, daar ook terecht komt. Dat is de afgelopen jaren steeds beter gegaan. Theo Krabbe die met zijn oproep denkt iets goeds voor de kerk te bewerkstelligen, namelijk dat kardinaal Eijk verdwijnt en kerken in vrijheid kunnen verder gaan, bereikt het tegendeel. Zouden parochianen gehoor geven aan zijn oproep dan drogen onze financiële middelen op en zal kerkzijn niet langer mogelijk zijn.

Wees ervan overtuigd: uw geld komt bij onze parochie terecht en wij kunnen daar ook zelf over beschikken. Ook de opbrengsten van verkoop van onroerend goed komt op onze eigen rekening. Wij kunnen onze eigen plannen maken en onze eigen investeringen doen. Dit alles met het geld dat u aan de parochie overmaakt.

Ook het bisdom heeft inkomsten nodig. Om die reden dragen parochies 9% van hun inkomsten af aan het bisdom.

Dat de krant zich van de ernst van de misser bewust is, moge blijken uit het feit dat de krant op donderdag 21 januari een rectificatie zal plaatsen.  Of ook de ingezonden brief van de vicevoorzitter van de parochie Jacobus de Meerdere geplaatst zal zijn is afwachten. VERTEL DIT VERHAAL A.U.B. DOOR!

Het parochiebestuur

 

Op woensdag 20 januari plaatste de redactie van TCTubantia op haar site het volgende naschrift bij het bewuste artikel.

Enkele passages in de column van Theo Krabbe zijn feitelijk onjuist. Krabbe schrijft abusievelijk: de bisschop heeft de absolute macht over de parochies, ook in geldelijke zin. Dat is niet correct, aldus het bisdom in een reactie. „Het geld in de parochies is van de parochies.” Ook stelt Krabbe dat de kardinaal verantwoordelijk is voor kerksluitingen. Het initiatief voor kerksluitingen ligt echter bij de parochies zelf. De suggestie dat al het geld dat wordt gegeven tijdens de Actie Kerkbalans ‘wegvloeit naar het aartsbisdom Utrecht’ is eveneens niet correct. „Zowel deze inkomsten als de opbrengst van de verkoop van kerken komen niet terecht bij het bisdom.”

  

De kerststal

Vol beloftes stond dit najaar de kerststal op z’n plaats, achter in de kerk. Vol beloftes, want steeds zat er zwart plastic om, zodat we nog niet konden zien hoe mooi het geworden is. Vóór Kerstmis zou het plastic eraf gaan, ik wist al waar het lichtknopje zat, zodat hij in volle glorie zou staan te pronken. Helaas, Corona sloeg toe en met Kerstmis kon niemand in de kerk zijn, en de kerststal bewonderen. Tot Maria Lichtmis, 2 februari zou hij nog blijven staan, maar helaas, óók voor 2 febr. zijn er nog geen vieringen in de Sint Janskerk.

Moet dan de Kerststal worden afgebroken, zonder dat parochianen en kinderen hem gezien hebben? Dat gaat ons te ver en de pastoraatsgroep heeft iets bedacht: Op zaterdag 23 januari zal de kerststal getoond worden, van 10.30 uur tot 16.30 uur. Als er veel belangstelling is, ook op zaterdag 30 jan. Dat zal gaan met een tijdslot per gezin/woningdelers. Als u zich aanmeldt krijgt u een tijd waarop u met uw gezin kunt komen. Dan kunt u rustig de Kerststal bekijken en via de andere deur de kerk weer verlaten, zodat u ook de volgende kijkers, niet ‘voor de voeten’ loopt.

Op die manier moet het mogelijk zijn, om de Kerststal veilig te bekijken. Meldt u zich aan op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op 06 286 96 426, dan hoort u wanneer u welkom bent.

Tiny Hannink, namens de kerststalbouwers en de pastoraatgroep.

 

Uitvaarten met maximaal 50 aanwezigen

De Rijksoverheid heeft aangegeven, dat bij uitvaarten voorlopig maximaal 50 personen aanwezig mogen zijn. Wij volgen deze richtlijn de komende tijd voor uitvaarten in onze kerken.

 

Bloemetje van de week Jacobuskerk

  • Deze week is een bloemetje gegaan naar Ina Doevelaar, een van onze trouwe Pelgrim bezorgsters

 

Bloemetje van de week Enschede Zuid

  • De bloemen zijn dit weekend naar Herman Wigbels aan de Govert Flinckstraat gegaan.

Catechese onlineZo goed en kwaad als het gaat, worden de lessen voor het Vormsel en de Eerste Communie momenteel online gegeven. Dan kunnen er zomaar 13 kinderen voor je neus zitten, zoals hier in de Franciscusparochie, die je een half uur tot drie kwartier erbij moet zien te houden. Spannend is allereerst al, of het iedereen lukt om in te loggen. Daarna is het spannend: ‘Hoe hou je de kinderen geboeid?’ Gesprekjes blijken heel goed te lukken. Sommige kinderen blijken al voorwerk te hebben gedaan in hun werkboek. Soms zit vader of moeder ernaast om mee te kijken en te helpen. Voor het moment is het een goede oplossing. We zien elkaar even als groep. Het is een prikkel om het huiswerk te maken. Het contact blijft. Voor de vieringen van Aswoensdag, presentatie, maar ook voor de Vormselvieringen worden oplossing gezocht. Het Vormsel gaat in kleine groepen gebeuren. De andere vieringen gaan mogelijk online. En dan hopen dat we in mei en juni al zover zijn, dat we enigszins normaal de Eerste Communie kunnen gaan vieren!

 Pastoraal werker Frank de Heus

 

 

Week van gebed voor de eenheid van de kerken in Haaksbergen: viering en Whatsapp-groep

In Haaksbergen sluiten we de week van het gebed voor de eenheid – dit jaar van 17 t/m 24 januari - af met een aantal online vieringen op zondag 24 januari. De PKN en de RK parochie vieren gezamenlijk in de NH kerk en zijn te volgen via www.kerkomroep.nl/haaksbergen .

Voortkomende uit de pandemie-omstandigheden geeft dit ons de mogelijkheid extra aandacht te besteden aan de week voorafgaand aan deze vieringen. Via een whatsapp groep wordt vanaf 17 januari aan belangstellenden dagelijks een gesproken gebed toegestuurd. Na 24 januari sluit de groep. Mogen we jou als belangstellende toevoegen? Geef je dan op door een appje naar Elles Veltkamp: 06 422 65 373.

Voor wie de oecumenische kerkdienst van Glanerbrug van afgelopen zondag wil terugzien:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2034/events/recording/161087400002034

Uitzending vieringen tot 9 februari

 

Zondag 24 januari

10.00 uur: NH kerk Haaksbergen, oecumenische viering, ds. AJ Stein en E. Veltkamp

11.00 uur: Jozefkerk Enschede, J. Kortstee, Schola

Zondag 31 januari

9.30 uur: Bonifatiuskerk Haaksbergen, P. Daggenvoorde, Pablokoor

Zondag 7 februari

9.00 uur: H. Maria Geboorte Losser, W. Rekveld, Caeciliakoor

YouTube-kanalen en kanalen kerkdienstgemist:

 

Bezinning door pastoor Paul Daggenvoorde: Jozef

 

JozefbeeldVlak voor kerst stelde de paus een Jozefjaar in.

Want 150 jaar geleden werd Jozef uitgeroepen

tot patroon voor de kerk.

Jozef had een zwangere vrouw en haar kind onder zijn hoede genomen.

En mee op de vlucht toen het gedood leek te worden.

Door zijn huwelijk met Maria was Jozef wettig vader geworden

van het kind van een ander: Gods Zoon.

Het gaat de paus om de spiritualiteit van Jozef.

En dat we bij Jozef zien hoe God werkt:

door gewone mensen bij wie het niet om hunzelf gaat. 

Van wie weinig is te zien, maar die dagelijks het verschil maken.

Die uit eigen ervaring weten hoe afhankelijk we zijn.

En zich daarom geroepen voelen anderen te helpen.

De paus verbindt het Jozefjaar ook met het coronajaar.

Hij wijst op ouders en verzorgers, 

op mensen in het onderwijs, en op grootouders.

Zij leren onze kinderen dat een crisis bij het leven hoort.

En ook hoe je ermee om kan gaan:

door geduldig routine te wijzigen,

maar wel gedisciplineerd te blijven;

door met rust, biddend vooruit te kijken,

en met liefde wat over te hebben voor elkaar.

Elk leven kent vroeg of laat een crisis.

Daarmee móet je leren dealen om er sterker van te worden, en menselijker.

God werkt zijn plannen uit met mensen

die hun beperkingen kennen,

en hun broosheid accepteren.

Mensen die over zichzelf niet te groot denken, of te klein.

Die van anderen houden en op God vertrouwen;

die durven loslaten om zichzelf te geven,

zoals Jozef.

 

Pastoor Paul Daggenvoorde:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866
Pastoraal werker:                                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558
Pastoraal werker:                                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833
Pastoraal werker:                                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 389 03 999
Jongerenwerker:                                            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl
www.katholiekenschede.nl
www.franciscusparochie.nl 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/
https://www.facebook.com/JacobusEnschede/
https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

cross