NieuwsbriefZuidoosttwente parochies
Pastoraal team Zuidoost Twente
Woensdag 25 augustus 2021

 

zondag 29 augLosser: Even stilstaan bij de gevolgen van Corona: zondag 29 augustus

Even stil staan bij wat het Corona virus ons gebracht heeft. Aan mensen verloren. Gevoel van eenzaamheid. Heel veel inzet van mensen in de zorg. Dankbaarheid om gezondheid. Waarderen wat er wel (weer) kan… Aan deze brede waaier aan gevoel en ervaring willen de kerken in Losser ruimte geven om daar op je eigen manier even stil om te worden. Met bv. wat muziek, een kaarsje aansteken, een wens, een gebed, een moment voor jezelf, even een luisterend oor. Daarvoor is de kerk open tussen 16.00 en 17.00 uur op zondag 29 augustus.  H. Maria Geboorte kerk Gronausestraat 4 en Protestantse kerk Raadhuisplein 2 te Losser

 

WereldgebedsdagEnschede Jacobuskerk: woensdag 1 september, 19.00 uur: viering Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping

I september is de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de Schepping.  Met deze wereldwijde ‘Creation Day’ wordt de ‘Scheppingsperiode’ geopend, die van 1 september tot en met 4 oktober eveneens wereldwijd en door alle kerken gevierd wordt. Paus Franciscus, patriarch Bartholomeus, de Wereldraad van Kerken en vele andere leiders hebben de gelovigen opgeroepen om de Creation Day te vieren.

Waar ook ter wereld, iedereen is uitgenodigd om ofwel deel te nemen aan de online gebedsviering of zelf een viering te organiseren en bij te wonen. Wij, de parochie van St Jacobus de Meerdere, sluiten ons daar graag bij aan. En U bent van harte welkom om mee te vieren en te bidden: 1 september in de St Jacobuskerk Enschede om 19.00 uur.

Aanmelden mag, maar hoeft niet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons op facebook en Instagram. Wil je meewerken aan acties en doelen in onze St Jacobus parochie?  Neem dan contact op met Alice Snijders Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of stuur een WhatsApp berichtje naar 06 365 89 469. Voor meer informatie kijk op: https://laudato-si.nl/,

https://netrv.be/ecokerk, https://laudatosiactionplatform.org/


Grote kerkEnschede: Grote kerk, woensdag 1 september

Het oecumenische studentenpastoraat wordt opgepakt door de PKN. Op de avond waarin het kennismaken met kroegen centraal staat in het introductieprogramma voor de studenten van de TU is er voor hen een eerste activiteit in de grote kerk op de Markt, 1 september, 19.00 uur.

 

MarktmisHaaksbergen: Marktmis op woensdag-marktdag in de Pancratiuskerk

Woensdag 1 september vindt de eerste door-de-weekse viering in de Pancratiuskerk plaats onder de naam ‘Marktmis’. Aanvang: 9.30 uur. Afwisselend zijn dit vieringen van Woord- en gebed, Communie en Eucharistie. Iedereen is bij deze vieringen van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie te drinken, onderlinge contacten te onderhouden en nieuwe kennissen en vrienden op te doen.

 

Enschede: Ziekenzalving in de Jacobuskerk, dinsdag 14 september
Op dinsdag 14 september is er om 14.30 uur een ziekenzalving in het parochiehuis achter de Jacobuskerk aan de Walstraat. De voorgangers hierbij zullen zijn de pastores Paul Daggenvoorde en Frank de Heus. Het sacrament van de ziekenzalving kan vertroosting bieden en versterkt, maar biedt tevens rust en perspectief. En op moeilijke momenten een veilige structuur, waarbinnen gevoelens opgeroepen en geuit kunnen worden. Na de H. Mis is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van koffie met wat lekkers.

U kunt zich opgeven bij Riet Franke, telefoon 053-4762910 (na 18.00 uur). Mensen die vervoer nodig hebben kunnen dit bij aanmelding gelijk opgeven, zodat hierover een afspraak gemaakt kan worden. U wordt dan opgehaald en weer thuisgebracht. Wij hopen op een goede opkomst.

De Bezoekersgroep.

 

Laatste oproep Vormsel

Binnenkort beginnen we in de parochies Maria Vlucht en Franciscus met de voorbereiding van jongeren van groep 8 en middelbaar onderwijs op het Vormsel. Als jij nog mee wilt doen geef je dan per ommegaande op via het inschrijfformulier van jouw parochie. Jongeren uit Enschede zijn dit jaar van harte welkom in Losser of Haaksbergen mee te doen.

Inschrijfformulier Maria Vlucht: https://www.mariavlucht.nl/aanmelden-vormsel

Inschrijfformulier Franciscus: https://www.franciscusparochie.nl/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=inschrijfformulier


bloem Enschede Zuid:
Het bloemetje namens de parochiegemeenschap Enschede Zuid ging deze week naar mevr. Truus Oude Elferink. Zij verblijft tijdelijk in de Cromhoff.


Vaccineren een daad van solidariteit door Frank de Heus, pastoraal werker

Frank de Heus Afgelopen week stond er in ‘Rond Haaksbergen’ een kadertje afgedrukt op onze parochiepagina. Daarin de tekst: ‘Wist u dat je laten vaccineren ook een vorm van naastenliefde is’. Dat riep vragen en discussie op. Waar komt dat vandaan? Moet zoiets wel op onze parochiepagina staan? Ik had geen antwoord op de eerste vraag, wel op de tweede. Daar kan ik volmondig ‘Ja’ op zeggen. Christelijk geloven staat niet buiten de samenleving, maar heeft directe consequenties voor hoe je in het leven staat en handelt.

Aan het begin van de 20e eeuw heeft het kerkelijk leergezag een sociale leer neergezet. Uiterst modern voor die tijd. Het was een concreet antwoord op de misstanden in de maatschappij eind negentiende eeuw. Denk aan de moeilijke omstandigheden, waaronder fabrieksarbeiders in die tijd moesten werken. Iemand als Alphons Ariëns was daar gevoelig voor. Volgens de katholieke leer zijn mensen niet los te zien van hun omgeving. De menselijke waardigheid is daarbij een belangrijk principe. Die wordt niet gedefinieerd door wetten van de overheid, maar is intrinsiek. Iedere mens is een schepsel Gods, uit liefde geschapen. Een tweede belangrijk principe is dat van het ‘Bonum Commune’, het streven naar een goede samenleving. Het beschermen van de zwakkeren in de samenleving heeft daarbij topprioriteit. Het is daarom, dat paus Franciscus iedereen oproept zich te laten vaccineren tegen corona. ‘Dat is een daad van liefde voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’. De vaccins brengen, zegt Franciscus ‘hoop op het einde van de pandemie, maar alleen als ze voor iedereen beschikbaar zijn en als we samenwerken’. De paus doet een beroep op onze solidariteit. Ik geloof, dat dat Jezus zeer aan het hart zou gaan.

Kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen: zaterdag 18.30 uur: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Maria Geboortekerk Losser: zondag 9.00 uur: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Pancratiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen

Sint Jozefkerk Enschede: zondag 11.00 uur: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Sint Jacobuskerk Lonneker: https://youtu.be/K-jkw5X8MOc

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/