Samen zingen is als samen bidden:
je geeft je over zonder te weten waar het toe leidt.
Soms word je onvermoed geraakt,
of reikt het lied een dieper verstaan van je leven of je geloof aan.
Kom en ontdek maar.

Zangmiddag KarmelTwente 14042023In de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren is ons leven gekleurd door de Verrijzenis.
Er zijn tal van prachtige liederen voor die Paastijd geschreven
die vreugde, verwondering, ontzag, licht, mysterie, vurigheid verklanken.
Meestal komen deze liederen in een liturgische viering maar eenmalig aan bod.
In deze zangmiddag is er meer tijd en ruimte om stil te staan bij de inhoud en zeggingskracht. En om er van te genieten.

Iedereen die graag zingt is welkom, koorervaring is niet persé nodig.
Wel graag aanmelden voor 1 april 2023 i.v.m. de te maken kopieën.

Alle informatie treft u hier aan.