Samen gegroeid.

Het begon met de EMTÉ zegeltjes voor een boodschappenpakket. Toen deze supermarkten inclusief de spaaractie verdwenen, kreeg Honoré een goed idee: Het ophalen van statiegeld om een kerstpakket aan te schaffen voor mensen, gezinnen die een steun in de rug goed kunnen gebruiken. Een deel gezond, een deel lekkers. En de ontvangers? Die zijn ontzettend blij en dankbaar.
Honoré stapte op de fiets en ging in gesprek met bedrijfsleiders van supermarkten. Een deel stemde toe om mee te werken. In 2019 werd genoeg statiegeld ingezameld om 90 gezinnen te voorzien van een kerstpakket. In 2020 werd genoeg geld opgehaald voor 231 pakketten en het afgelopen jaar zijn 325 pakketten aangeschaft. De helft van deze 325 pakketten is bekostigd met statiegeld, de andere helft met hulp van enkele grotere en kleinere donaties. Ieder jaar worden de pakketten door een groeiende groep vrijwilligers bij de gezinnen thuis bezorgd.
De eerste twee jaar werd gebruik gemaakt van de adressenbestanden van de hulptelefoon Enschede en Stichting Leergeld. In 2021 werd de samenwerking met de wijkcoaches gezocht. Zij zien praktisch iedere werkdag mensen en ook hele gezinnen die in zwaar weer verkeren.

Afbeelding PCI kerstpakket 1'Het is gegroeid. Eigenlijk is het niet zo groot, maar het valt groot uit' zegt Honoré, als ik hem vraag naar de omvang van dit project. Wat hem het meeste is bijgebleven? Hij vertelt dat één van de bezorgers aangaf dat hij het pakket niet kon bezorgen op het genoemde adres. De bezorger keek om zich heen en zag dat de buren dit kerstpakket ook heel goed konden gebruiken. Hij belde aan en inderdaad, het pakket werd met veel dankbaarheid ontvangen. Maar eigenlijk konden alle bewoners van die straat wel een boodschappenpakket gebruiken.

Waarom Honoré zich ieder jaar opnieuw inzet voor deze kerstpakketten? Volgens hem heeft iedereen recht op geluk. Het is voor hem een manier om de deur open te houden voor een ander. Om praktisch meer dan 1000 mensen een stukje geluk te bieden in het kader van Kerst.
Het kost hem veel tijd. Hij fietst geregeld langs de 13 supermarkten die deelnemen aan de actie om alles goed af te spreken. En dan haalt hij maandelijks, bij een enkeling wekelijks, het statiegeld op. Maar het geeft hem een doel, hij beweegt, hij betekent iets voor zijn medemens en hij doet het samen. Samen met de andere bestuursleden, samen met de filiaalhouders, samen met alle gulle gevers, de wijkcoaches en samen met de bezorgers.

Over de vraag wie Honoré zou willen uitnodigen om met hem mee te gaan, hoeft hij niet lang na te denken. Hij hoopt dat het aantal filialen en het aantal kerstpakketten blijven groeien. Want steeds meer mensen kunnen een steuntje in de rug gebruiken. En bij nog meer groei, heeft hij hulp nodig. Om het contact met de filiaalhouders te onderhouden en om het statiegeld op te halen.

Afbeelding PCI kerstpakket 2Hoe ziet Honoré de toekomst? 'Misschien wordt het moeilijker. Want alles wordt duurder. De intentie is om door te blijven gaan. Samen. We gaan zien hoe dit zich ontwikkelt.'

Dan tot slot de vraag of hij nog iets wil zeggen? Even lacht hij. Vooral moet ik de qr code niet vergeten. Het is altijd handig om mensen om een extra donatie te vragen. Maar het belangrijkste?
'Het is klein, met een grote uitwerking. Deze kerstpakketten laten zien dat wat klein is een grote invloed kan hebben.'
De kerstpakketten van de PCI van Enschede zijn genomineerd voor de Ariëns PublieksPrijs 2022. Misschien wilt u ook op dit project stemmen? Dan kan via deze link:  https://www.aartsbisdom.nl/stembus. U klikt dan op het project 1: Steun je medemens, doneer je statiegeldbon PCI St. Jacobus de Meerdere. Stemmen kan tot 15 oktober.

U kunt de PCI ook steunen door geld over te maken voor de kerstpakketten via NL45ABNA 0592332675 tnv PCI Caritas Enschede, onder vermelding van 'Kerstpakketten 2022'.

QR code kerstpakketten PCI 2022