Knipsel Logo met ExodusScheppingsperiode 2022

Luister naar de stem van de schepping

Samen met heel veel kerken wereldwijd vieren we in onze parochies jaarlijks van 1 september tot 4 oktober de Scheppingsperiode. We vieren dan Gods lieve Schepping en alle schepselen die daarin leven. We vieren dat God ons vrede gunt, gerechtigheid en een vruchtbare aarde, waarop het goed toeven is voor iedereen.

 

Wereldwijd en in Zuidoost Twente
Internationaal staat deze periode bekend als The Season of Creation, in het Nederlands vertaald als Scheppingsperiode of Periode van de Schepping. Deze periode start op 1 september met de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de Schepping.  Het thema van 2022 luidt ‘Luister naar de stem van de schepping’. Paus Franciscus: “Luisterend naar de stem van de schepping, kunnen we een soort dissonantie horen.  Aan de ene kant horen we een lieflijk lied ter ere van onze geliefde Schepper; aan de andere kant een gekweld pleidooi, klagend over onze mishandeling van dit gemeenschappelijk huis.” Lees hier verder

Scheppingsperiode titelSinds 2021 doen ook onze parochies mee. Omdat het Pastoraal Team Zuidoost Twente aan duurzaamheid meer aandacht wil geven in onze parochies, is de Scheppingsperiode een goede stimulans om hiermee daadwerkelijk aan de slag te gaan. Daarmee geven we tegelijk gehoor aan de oproep van de Paus in zijn encycliek 'Laudato Si’

Oorsprong van de Scheppingsperiode de tijd dringt
Het begon allemaal begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Toen woei er een nieuwe, oecumenische wind door de kerken. De wereldraad van Kerken riep op tot een Oecumenisch Conciliair Proces voor Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping. Dat leidde uiteindelijk tot de eerste Europese Oecumenische Kerkenconferentie in 1989 (Bazel) waar deze thema’s centraal stonden. De oecumenische patriarch van de orthodoxe kerken Dimitrios I riep op 1 september 1989 op om de daaropvolgende veertig dagen in gebed, doen en laten, extra aandacht te besteden aan onze zorg voor onze Aarde.

Zo werd op 1 september 1992 voor het eerst de panorthodoxe Gebedsdag voor de Bescherming van de Schepping gehouden. Dit is uitgegroeid tot een oproep van de gezamenlijke Europese Kerken, katholiek (sinds 2015), protestant en orthodox om van 1 september tot de 1e zondag in oktober in een viering (en daarbuiten) onze gelovige betrokkenheid op God en de schepping zichtbaar te maken in woord en daad.

Het was de publicatie van de encycliek  ‘Laudato si’ (juni 2015) van paus Franciscus’  die ertoe leidde dat ook de Katholieke Kerk zich bij de Scheppingsperiode aansloot .  Deze encycliek is geheel gewijd aan de zorg voor de Schepping met als doel Integrale Ecologie. De encycliek kwam tot stand mede dankzij de inzichten van de orthodoxe patriarch Bartholomaios, die vanwege zijn voortdurende aandacht voor het milieu de ‘Groene Patriarch’ wordt genoemd. Bijzonder is dat bijna dezelfde bijnaam aan de voorganger van Paus Franciscus werd gegeven. Paus Benedictus wordt ook wel de ‘groene Paus’ genoemd. Het is echter paus Franciscus die als eerste een encycliek eraan wijdt.

https://www.youtube.com/watch?v=US0tXftjIaw

De theologie van de Scheppingsperiode
In de Orthodoxe kerk is 1 september de eerste dag van het orthodox kerkelijk jaar. Dan begint de voorbereidingsperiode van het openbaar worden van Jezus als licht van de wereld. Het is een tijd van verdieping bij het afnemende licht, een periode van bezinning, inzicht en ommekeer, net zoals Advent in de Katholieke Kerk. Daarom staan we in de scheppingsperiode stil bij wat goed is en wat beter kan: vrede en oorlog, bij de zorg voor vluchtelingen en zieken, en vooral bij de kwetsbaarheid van de Aarde, ons prachtige en unieke gemeenschappelijk huis dat zo ernstig uitgeput en aangetast wordt door ons. Het is ook stil staan bij de verwondering over haar schoonheid, dankbaarheid voor het geschenk dat ze is en eerbied voor al wat leeft en adem heeft.
In de encycliek ‘Laudato si’’ van paus Franciscus over de zorg voor het gemeenschappelijke huis verbindt hij al deze thema‘s. Laudato Si’ (‘Geloofd bent U’) zijn de openingswoorden van het Zonnelied van de heilige Franciscus van Assisi. Het zijn ook de eerste  woorden van deze overrompelende en visionaire encycliek, die de samenhang laat zien tussen mens en aarde, tussen duurzaamheid, vrede en gerechtigheid, ecologie en spiritualiteit, alles vanuit het geloof in een liefdevolle Schepper.

De Scheppingsperiode vieren
De Scheppingsperiode biedt ons en alle gelovigen de mogelijkheid om samen met de Orthodoxe en Protestantse Kerken Gods wondermooie Schepping te vieren, te eren en te behouden. Wonende in een grote en drukke stad als Enschede ervaar je die schepping misschien heel anders dan bijvoorbeeld in Glanerbrug of Haaksbergen. Maar we worden er allemaal door geraakt en we zijn er allemaal afhankelijk van en deel van. Wij ademen en bewegen in die Schepping. Sterker nog: wij zijn die Schepping. Zorgen voor de schepping is dus zorgen voor onszelf en voor elkaar, voor onze kinderen, voor de generaties na ons. Dat is niet alleen een bittere noodzaak, maar ook vreugdevol en levengevend voor ons en onze kinderen. Want duurzaamheid gaat over verhoudingen, over verbonden zijn met elkaar, met de generaties voor en na ons, met het verleden, het heden en de toekomst, met de wereld en het universum om ons heen, met heel de Schepping.

Duurzaamheid gaat dus niet alleen over natuur en milieu. Duurzaamheid heeft maatschappelijke, sociale, economische en politieke implicaties en raakvlakken. Daarom vindt tijdens de Scheppingsperiode ook de Vredesweek plaats, is er een Ziekenzondag en een Migrantenzondag.

In de MOV-groep Zuidoost-Twente zijn we met deze gedachte aan de slag gegaan. Het programma is volop in ontwikkeling. Er zijn themavieringen, een duurzame taart wedstrijdmaar ook activiteiten voor kinderen en jongerenHoudt u de berichtgeving in deze nieuwsbrief en op onze website in de gaten. Daar en op de Laudato si’ Facebook pagina plaatsen we alle informatie Laudato Si' Parochieverband Zuidoost Twente

Uiteraard bent u allen van harte welkom om mee te vieren.