St. Jacobus de Meerdere__________________________________________

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens de parochie verwerkt en waarom dit gebeurt. U leest in deze verklaring ook welke rechten u heeft en waar u terecht kunt met vragen.  (ook in pdf)

  

1. Naam en contactgegevens van de parochie

2. Persoonsgegevens die door de parochie worden verwerkt

 

3. Het doel  van het verwerken van persoonsgegevens

4. De bevoegdheid om persoonsgegevens te verwerken

5. Streaming en online uitzending van kerkelijke vieringen

6. Bewaartermijn

 

7. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

8. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens

9. Recht op inzage en correctie

 


 

10. Verwijderen van gegevens

11. Klachtrecht

Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

12. Functionaris Gegevensbescherming

Versie: januari 2021