10_kerken_banner

De leden zijn:

                        bestuurslid    
Paul Wolbert St. Jozef    
Gerrit Beekman H. Jacobus    
Hennie Bolster St. Jan / H. Michael    
Wendy Bathoorn Verrijzenis    
Hennie Pahlplatz Ariensgedachtenis    
Delius Pit H.Geest / Maria    

Adviseur:

Martijn van den Bovenkamp externe deskundige    

De centrale beheercommissie is een adviesorgaan van het parochiebestuur. De commissie komt minimaal een keer per kwartaal bijeen. De taak is toezicht houden op het groot onderhoud en het beheer van alle gebouwen die eigendom zijn van de parochie. De commissie kan reageren op een adviesaanvraag van het bestuur, maar ook ongevraagd advies verstrekken.

Ga naar boven