De leden zijn:

bestuurslid                 locatie    
Paul Wolbert St. Jozef    
  H. Jacobus    
Wendy Bathoorn St. Jan / H. Michael    
Hennie Pahlplatz      
Delius Pit      

Adviseur:

Martijn van den Bovenkamp externe deskundige    

De centrale beheercommissie is een adviesorgaan van het parochiebestuur. De commissie komt minimaal een keer per kwartaal bijeen. De taak is toezicht houden op het groot onderhoud en het beheer van alle gebouwen die eigendom zijn van de parochie. De commissie kan reageren op een adviesaanvraag van het bestuur, maar ook ongevraagd advies verstrekken.