Het decreet bestaat uit 6 pagina's.

{aridoc width="800" height="1200"}images/parochie/bestuur/Enschede_Ariensgedachteniskerk_Decreet_onttrekking_aan_de_goddelijke_eredienst_2017-05-10.pdf{/aridoc}