Het decreet bestaat uit 8 pagina's.

{aridoc width=800 height=1200}images/parochie/bestuur/reorganisatie/Verrijzenis_des_Herenkerk_Decreet_onttrekking_aan_de_goddelijke_eredienst_2017-10-09.pdf{/aridoc}