NieuwsbriefZuidoosttwente parochies
Pastoraal team Zuidoost Twente
Woensdag 21 april 2021

 

 

Sint Jankerk Enschede: Kids Time 30 april

Kids Time 30 aprilBeste ouders en kinderen,

 Als alle corona maatregelingen het toelaten, komen we op vrijdag 30 april van 15.30 uur tot 17.00 uur in de parochiezaal van de Sint Jan kerk (Haaksbergerstraat 253 in Enschede) weer bij elkaar. Het thema voor deze 4e bijeenkomst is ‘Moederdag’.

We zullen nog steeds voorzichtig zijn en alle voorschriften in acht nemen. Kids Time is een club voor kinderen (groep 5,6 en 7) waarmee we op een speelse en creatieve manier aan de slag gaan met feesten die we samen vieren in de kerk.

We lezen het verhaal van de twaalfjarige Jezus die in Jeruzalem achterbleef, terwijl zijn ouders alweer naar huis waren gegaan, na het Paasfeest. We hebben het samen over dit verhaal en knutselen er iets moois bij. We beginnen en eindigen met een kort gebed. Geef je zoon of dochter op bij Saskia. Als je als ouder mee wilt helpen, ben je van harte welkom om er ook bij te zijn!

We hopen heel veel kinderen (mogen) te ontvangen!

Begeleiders: Saskia, Laura, Engelien en Rim 
Volgende keer: 18 juni (laatste Kids Time van dit schooljaar) 2021; Thema: St. Jan
Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur
Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede
Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)
Opgave: 06 22 379 624 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opgave Vormselproject 2021-2022: Losser en Haaksbergen

VormselprojectWe gaan komend seizoen 2021-2022 aan de slag met een eigen project, dat voortbouwt op eerdere projecten ‘In Vuur en Vlam’ en ‘Vormselkracht’. We kunnen daardoor de dingen naar eigen hand zetten. De deelnemers leren wat de weg van Jezus inhoudt. Ze krijgen op speelse wijze informatie over het sacrament van het Vormsel en hoe we iets van de heilige Geest in ons leven kunnen vermoeden of ervaren. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de parochie. Zo ontdekken ze de kracht en betekenis van de heilige Geest.

Leerlingen die komend schooljaar in groep 8 én brugklas zitten, worden in het bijzonder uitgenodigd om mee te doen, maar ook leerlingen van hogere klassen van het middelbaar onderwijs zijn welkom. Dat geldt ook voor leerlingen die geen vormsel doen, katholiek of niet-katholiek, maar wel geïnteresseerd zijn en jongeren uit Enschede . Wie het vormsel wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan nog gedoopt worden. Het Vormsel vindt waarschijnlijk begin februari 2022 plaats.

Het Vormselproject wordt komend seizoen 2021-2022 aangeboden in zowel Losser als Haaksbergen. In 2022-2023 vindt de voorbereiding weer plaats in Enschede.

Zondag 4 juli vindt de Startbijeenkomst voor het Vormsel plaats voor ouders én kinderen, die in Losser meedoen. Dit zal zijn van 13.00 tot 16.00 uur in en/of rond de Mariakerk te Losser. In Haaksbergen beginnen we na de zomervakantie.

Verdere informatie vindt u op www.mariavlucht.nl en www.franciscusparochie.nl . Daar vindt u ook het opgaveformulier. Met vragen kunt u terecht bij pastoraal werker Frank de Heus, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 300 988 33.

De deadline voor de opgave ligt op 20 juni voor Maria Vlucht en 4 juli voor de Franciscusparochie. Als u uw zoon of dochter vóór die datum opgeeft, vergemakkelijkt dat de organisatie van het project. Een positieve houding en inzet van deelnemers, ouders en kinderen, vinden wij vanzelfsprekend. Er worden ouders gezocht (liefst uit elk dorp één), die zitting nemen in de stuurgroep en samen met pastor Frank de Heus het project begeleidt en taken onder ouders verdeelt.

H. Maria Geboortekerk, Losser: De paaskaars als blijk van waardering voor Mariët Kortman

H. Maria GeboortekerkOp de Eerste Paasdag, aansluitend op de eucharistieviering in de H. Maria Geboortekerk, ontving Mariët Kortman de Paaskaars 2020.  De paaskaas wordt jaarlijks -als blijk van waardering-  uitgereikt aan personen die op vrijwillige basis veel voor de Losserse Geloofsgemeenschap betekenen. Een voorbeeld is daarvan Mariët.  Al vele jaren zet zij zich in voor een goed beheer van de ledenadministratie. Dat lijkt eenvoudig, en dat is het misschien ook wel, echter wanneer ongevraagd -in de loop der jaren vaker dan eens- van buitenaf nieuwe administratiesystemen opgelegd worden dan kan het een complexe aangelegenheid worden. En dat was het geval, zo sprak Jos Morsink, voorzitter van de locatieraad, haar toe. Jos: “Dankzij jouw volharding en doorzettingsvermogen wist jij de kinderziektes uit het systeem te halen en werd ‘Docbase’  een betrouwbaar systeem”.                   Mariet is eveneens betrokken bij de Actie Kerkbalans en administratie van de Kerkbijdrage.                   
“We zijn je extra dankbaar, ook omdat je graag wilde stoppen met het vrijwilligerswerk en tóch aanbleef”…   Wat in de toespraak niet werd vermeld maar zeker benoemd mag worden, is dat Mariët ruim 10 jaar geleden de basis heeft gelegd (en meer) voor de digitale administratie van de R.K. Begraafplaats – destijds ook een hele klus. Met de woorden ‘Mariët, je hebt de paaskaars -meer dan wie ook- verdiend!’ sloot Jos Morsink zijn toespraak af, waarna het applaus volgde.

De Locatieraad R.K. Geloofsgemeenschap Losser    

Mariakerk Enschede: Einde aan door-de-weekse vieringen op de donderdag in Ariënsstaete

AriënsstaeteNa de sluiting van de Mariakerk aan de Deurningerstraat zijn de door-de-weekse vieringen op de donderdag nog een tijd lang doorgegaan. Eerst in de Kajuit, het oude jeugdhonk in een bijzondere sfeer. Later in Ariënsstaete. Daar waren we van harte welkom. Er werd gevierd in de prachtige kapel en daarna werd er koffiegedronken in de koffiezaal. Johan Lubberink, oud-koster van de Mariakerk, was al die tijd het aanspreekpunt en coördinator van dit samenzijn. Een kleine groep oud-parochianen maakte gebruik van de gelegenheid. Afwisselend gingen pastores, oud-deken Henk Antonissen, pastoraal werkers Frank de Heus en Carla Berbée en parochianen voor. Nu, gedurende de Corona-tijd, is mede door overlijden de groep nog kleiner geworden. Het onderlinge contact van voorheen is er niet meer. In gezamenlijk overleg is daarom besloten de vieringen na Corona niet meer op te pakken. We zullen te zijner tijd – als het weer kan – met een viering afsluiten. Een mooie tijd komt daarmee ten einde.

Pastoraal werker Frank de Heus

Sint Jan, Enschede: bloemetje van de week

Het bloemetje van de afgelopen week ging naar mevr. v.d. Berg aan de Spoolderlanden.

Sint Jan, Enschede: opbrengst Vastenaktie

De voorlopige opbrengst van de Vastenaktie in en rond de Sint Jan bedroeg dit jaar: € 413,15. Niet meegeteld in dit bedrag is alles wat mensen zelf rechtstreeks hebben overgemaakt.

Roepingenzondag door pastoor Paul Daggenvoorde

 Paul Daggenvoorde

 

 

 

 

 

Komend weekend wordt er gebeden om roepingen tot de verschillende kerkelijke ambten. En om roepingen tot het bijzondere religieuze leven; dat mensen het willen wagen monnik of zuster te worden, dat jongeren priester, diaken of pastoraalwerker willen worden, én dat veel gelovigen naast allerlei andere levensinvulling ook als vrijwilliger in de kerk komen werken.

‘Roepingenzondag’ heet deze jaarlijkse gebedsdag.
Dat we van roeping spreken
heeft te maken met ons mens- en Godsbeeld.
Volgens de joods christelijke opvatting schept God orde
door te spreken: “Er zij licht”…..
‘en er was licht’, zegt ons scheppingsverhaal.
Alles is door God in het bestaan geroépen.

Overeenkomstig dit Godsbeeld is ook het joods-christelijk mensbeeld;
dat wij in wezen ántwoordelijk zijn;
niet alleen ver-antwoordelijk in morele zin,
maar állereerst ántwoordelijk
geschapen om gehoor te geven aan Gods oproep er te zijn; ?
in zijn naam:  Ik-Ben-Er,  tevoorschijn en aan het licht te komen;
méns te wórden.

Voor een mens
is te zijn geboren ónvoldoende om in het bestaan tot leven te komen;
Een méns moet lévenskeuzes maken.
Hoe hachelijk en spannend ook, tenminste dat was het voor mij.

Van jongs af werd ik flink geboeid door wat er in onze parochiekerk,
en ook in het Zwolse dominicanenklooster werd gelezen, bepreekt en bezongen.
En bij al wat me zo aansprak, heb ik behalve de sterke aanwezigheid van God,
altijd ook een akelige onrust in mezelf ervaren.
Wat ik er toch mee moest, dát het me allemaal zo aangesprak?
Zal ik priester worden?

Met die vraag bladerde ik als dertienjarige door de ‘Nieuwe katechismus’.
Uitgegaan van de Nederlandse bisschoppenconferentie in 1966, en wereldwijd vertaald, stond die gewoon bij ons thuis in de kast.
Verbaasd was ik en opgelaten, dat er een paragraaf gewijd bleek aan ‘priesterroeping’ En dat daar opmerkelijk verhelderend staat dat als de gedachte aan priester worden vreugde en vrede oproept er alle reden is aan te nemen dat Gód roept, omdat God geen god van verwarring is.
En dat de onderscheiding van wat echt diepe vrede en vreugde geeft
het kompas is.

Roepingenzondag roept op te bidden dat mensen moedig gehoor geven aan Gods oproep om in woord en daad, integer en persoonlijk te beantwoorden aan het leven van Jezus, in en voor onze parochies.  In en voor de samenleving. Zie ook: https://www.rkkerk.nl/geloof/geroepen/ 

Bij ons thuis door pastoraal werker Frank de Heus

Frank de Heus 2Bij ons thuis werd er vroeger altijd veel gelezen. Mijn moeder die onderwijzeres was, las ons voor voor het slapen gaan. Op zaterdagochtend vochten we om de Volkskrant. Wie het eerst bij de brievenbus was, had het beste stuk. Voor mij toen de sport-pagina’s. Als kind heb ik de kinderbijbel ‘Bijbelse verhalen voor jonge kinderen’ van Cramer-Schaap kapot gelezen. Ik vond de verhalen reuze spannend. Een verhaal dat mij toen al stevig raakte was het verhaal van de jonge Samuël, die in de tempel Gods stem hoort (1 Sam. 3). Ik heb dit verhaal laatst nog laten horen in de presentatieviering voor de Eerste heilige Communie. Samuël, die nog maar een jongen was, moest Gods stem tot drie keer toe horen en er door zijn mentor, Eli, op gewezen worden dat het God was die hem riep. Pas toen kon hij gehoor geven aan die roepstem: ‘Spreek, uw dienaar luistert’. Ik vind het een heel realistisch verhaal. Je roeping op het spoor komen gebeurt meestal niet in een vloek en een zucht. Er broeit iets in je, maar je hebt tijd nodig om het te ontdekken en er een naam aan te geven: ‘Dit is wat ik wil. Dit past bij mij!’. Daar kunnen jaren overheen gaan. Maar je voelt je gelukkig, als je jouw bestemming gevonden hebt. In de kerk staan we daar in het weekend van 24/25 april bij stil. We vieren dan ‘Roepingenzondag’. Er wordt gebeden om roepingen tot het priester- en diakenschap of religieuze leven, maar ik denk zeker ook, dat het belangrijk is om te bidden voor ieders roeping. Want geroepen om onszelf en de ander van dienst te zijn worden we allemaal!


Voor wie zich geroepen voelt…

Heb je nog wat tijd over? Wil je zinvol bezig zijn en anderen een plezier doen? Heb je het afgelopen jaar misschien ontdekt, hoe belangrijk ‘gemeenschap’ is; het samen optrekken met andere mensen; hoe je het fysiek samenzijn met anderen mist, het horen van hun verhalen, het vertellen van je eigen verhaal, de koffie, de borrel en de gezelligheid? Misschien ook wel de verdieping van je leven? Meld je dan aan als vrijwilliger in onze parochie. Voor doeners en denkers, ouderen en jongeren, financieel onderlegden, taalvaardigen, luisteraars en sprekers, mensen die graag binnen bezig zijn of juist buiten in de tuin, mensen met veel en mensen met weinig tijd, voor wie graag met kinderen werkt, jongeren, volwassenen, ouderen…. Het kan allemaal in de parochie! Wij willen parochie zijn mét, vóór en dóór parochianen. Draag je de parochie een warm hart toe doe dan mee! Ieders inzet is welkom! Je kunt je aanmelden bij het secretariaat van jouw parochie of locatie. Pastor, bestuurder of vrijwilliger van de parochie neemt dan contact met je op.

Kerk afbeelding


Kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen: zaterdag 18.30 uur: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Maria Geboortekerk Losser: zondag 9.00 uur: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Sint Jozefkerk Enschede: zondag 11.00 uur: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Sint Jacobuskerk Lonneker: https://youtu.be/K-jkw5X8MOc

Gerardus Majella Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/