NieuwsbriefZuidoosttwente parochies
Pastoraal team Zuidoost Twente
Woensdag 19 januari 2022

 

 

actie kerkbalansDe aktie ‘Kerkbalans’ is landelijk van start gegaan. En ook bij ons. 

Doet u mee? Laten we er samen een succes van maken.

Pastoor Paul Daggenvoorde

 

Week van gebed voor de eenheid van de kerken
week van gebed


Glanerbrug: Oecumenische viering online
Zondag 23 januari is de laatste zondag van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen, kortweg de Week van Gebed. In Glanerbrug wordt deze traditioneel door de drie kerken georganiseerd: de Rooms-Katholieke kerk, de Protestantse Gemeente en het Syrisch-Orthodoxe klooster. Omdat we helaas niet fysiek bijeen kunnen komen, wordt deze viering online uitgezonden via Kerkdienst Gemist, Protestantse Gemeente Glanerbrug: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2034-Protestantse-Gemeente-te-Glanerbrug 
Kijkt dus allen op zondag 23 januari om 10.30 uur voor een inspirerende, creatieve viering over het thema Licht in het Duister. Ook naderhand zal de viering online te zien zijn.

Haaksbergen: Oecumenische viering online en whatsapp-groep 16-23 januari
Zondag 23 januari sluiten we in Haaksbergen  de week van gebed af met een oecumenische dienst vanuit de Pancratiuskerk, aanvang 10:00 uur. Die dienst kan via kerkdienstgemist.nl – Haaksbergen – Pancratiuskerk  meegevierd worden.

Van 16-23 januari -  gedurende de hele week van gebed voor eenheid -  sturen we via whatsapp elke dag een gebed. Wilt u dat gebed ontvangen geef dan een appje naar 06-422 65 373 (Elles Veltkamp). Dan nemen we u op in de Whatsappgroep die kort na de oecuemenische dienst wordt opgeheven.


Zondag 23 januari, 9.30 uur: Klokjesviering voor kleuters in jouw huiskamer!
klokjesviering
9.25 Uur gaat de link open. We beginnen om 9.30 uur. We zien je graag met je eigen naam verschijnen. Graag met ouders in de achtergrond en misschien een kaarsje.

Zoom-Meeting: https://us05web.zoom.us/j/82803222598?pwd=MmswL0g3L1FoWFphM0g4VDVxM0dtQT09 

Meeting-ID: 828 0322 2598. Kenncode: jan22.

 

 

 

 

 

 

 

 


mnd van de bijbelMaand van de Bijbel 2022
Elk jaar in januari wordt de Maand van de Bijbel gevierd, in 2022 van 22 januari t/m 22 februari, om de Bijbel onder een groter publiek te promoten. Deze week wordt gesteund door vele gezindten, van Rooms-Katholiek tot evangelisch. Er is een speciale website voor: www.maandvandebijbel.nl en er is speciaal voor deze maand een essay geschreven over de betekenis van muziek en zingen: Zing een nieuw lied, met bijdragen van kerkmusicus en theologe Hanna Rijken en Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier. Dit boek (ook als e-book) is nog niet verschenen maar al wel te reserveren.

 
De Bijbel inspireert!
De Bijbel van A-Z, de Bizarre Bijbel, de Wiedmann Bijbel, het Bijbel-Project, de Coronabijbel. Heeft u er ooit van gehoord? Wist u dat op onze website een hele inspiratiepagina over de Bijbel is te vinden? Naast algemene informatie over de Bijbel, vindt u hier ook verrassende en wonderlijke andere lijstjes. Heel veel verrassende achtergrondinformatie vindt u op www.mariavlucht.nl/bijbel


Zondag van het Woord van God
Paus Franciscus heeft in 2019 een zondag van het Woord van God ingesteld op de derde zondag door het jaar. In 2022 valt deze zondag op 23 januari. De paus onderstreept dat de aandacht voor de Schrift zich niet mag beperken tot die ene zondag, want het is bedoeld als aanzet om zoveel mogelijk de Bijbel ter hand te nemen. Om dit te stimuleren is er een speciale brochure uitgebracht. U vindt hem op: www.mariavlucht.nl/bijbel 


Parochie onder Corona t/m zondag 6 februari
corona update
N.a.v. de persconferentie van afgelopen vrijdag hebben we ons als pastoraal team en vice-voorzitters gebogen over hoe de regels van de Rijksoverheid en bisschoppenconferentie toe te passen in onze geloofsgemeenschappen. Doel is bij het huidige hoge aantal besmettingen maartschappelijke ontwrichting te voorkomen. We willen solidair zijn en blijven met onze naasten en geen beroep doen op priviliges op grond van de vrijheid van godsdienst.

We komen zo tot de volgende lijnen voor onze geloofsgemeenschappen. We kijken vooruit tot en met zondag 6 februari.

Algemeen

1. We houden in alle onze ruimtes de basisregels aan: handen desinfecteren, 1,5 meter afstand houden, ventileren, mondkapje dragen als je je verplaatst.

2. Er vinden geen activiteiten en vieringen voor volwassenen plaats ná 17.00 uur.

3. We halen daarbij geen activiteiten of vieringen naar voren. We blijven kiezen voor minder ontmoetingen en dus minder kans op besmettingen.

Kinderen en jongeren

4. Activiteiten en vieringen voor én met kinderen en jongeren kunnen plaatsvinden.

Vieringen, koren

5. We houden het liturgisch rooster zoals we het al tot en met zondag 23 januari hebben vastgesteld. In principe vieren we dan alleen fysiek in de eucharistische centra

6. Van maandag 24 januari tot en met zondag 6 februari volgen we het liturgisch rooster voor weekends en door-de-week zoals we die in het najaar hebben vastgesteld, met dien verstande dat alle vieringen ná 17.00 uur komen te vervallen.

7. Voor weekendvieringen moet worden gereserveerd. Er worden 50 aanwezigen toegelaten. Er kan een koorgroep zingen van maximaal 4 personen.

8. Koorrepetities kunnen plaatsvinden, maar wel alleen in de grote kerk en vóór 17.00 uur. Daarbij wordt 1,5 meter afstand gehouden en in zig-zag-formatie gezongen.

Bijeenkomsten, vergaderingen, koffie

9. Bijeenkomsten en vergaderingen vinden niet fysiek plaats, maar zijn alleen digitaal mogelijk.

10. Er wordt nog niet samen koffie gedronken na de vieringen.

Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet opnieuw of er meer kan. Op basis van die persconferentie kijken wij dan ook weer verder. We hopen dat we elkaar in deze tijden vasthouden en wensen iedereen goede moed en zin en plezier bij alles wat momenteel wél mogelijk is.

Pastoraal team en bestuurscommissie Zuidoost Twente

Vieringen Zuidoost Twente komend weekend
Zaterdag 22 januari:

  • Eucharistieviering Bonifatiuskerk Haaksbergen, 18.30 uur, J. Kortstee, koorgroep Bonifatiuskoor

Zondag 23 januari:

  • Eucharistieviering Maria Geboorte Losser, 9.00 uur, W. Rekveld, koorgroep Caecilia
  • Eucharistieviering Jozef Enschede, 11.00 uur, P. Daggenvoorde, koorgroep Ariënskoor
  • Besloten oecumenische viering Pancratius Haaksbergen, 10.00 uur, E. Veltkamp + ds. J. Stein, koorgroep Pancratius.
  • Besloten oecumenische viering Protestantse kerk Glanerbrug, 10.30 uur, C. Berbée, ds Hans Kroeskop en pater Sait m.m.v. werkgroep.
  • Zoom-meeting Klokjesviering voor kleuters en belangstellenden, 9.30 uur, werkgroep Klokjesviering Sint Jan Enschede

Voor de vieringen dient u te reserveren:

 Losser  H.M.Geboorte   Reserveren per e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. óf telefonisch op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat 053 538 12 24.
 Jozef    U stuurt in de week voorafgaande aan de viering voor donderdag 11.00 uur een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Telefonisch reserveren kan ook op donderdag tussen 9.00 en 11.00 uur op 053-4354808.
 Haaksbergen   Bonifatius  U stuurt vóór vrijdag een e-mail naarThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Als u niet kunt mailen, mag u van maandag t/m woensdag bellen naar 06 186 00 463

 

De vieringen worden uitgezonden op de volgende kanalen:

Bonifatiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Maria Geboortekerk Losser: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Pancratiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen

Protestante kerk Glanerbrug: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2034-Protestantse-Gemeente-te-Glanerbrug

Sint Jozefkerk Enschede: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Klokjesviering Sint Jan Enschede: https://us05web.zoom.us/j/82803222598?pwd=MmswL0g3L1FoWFphM0g4VDVxM0dtQT09

Ter bezinning bij Matteus 9,25 : ‘Toen hij de mensen naar buiten had gestuurd, ging hij naar binnen, pakte het meisje bij de hand, en ze stond op.’ Een gedicht van Ida Gerhardt: Het dochtertje van Jaïrus. Ingestuurd door Lies van Veldhoven. De afbeelding is van Friedrich Overbeck, 1815 n.Chr..

ter bezinning

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zij zagen haar verwonderd aan,
het meisje dat was opgestaan.

Alsof zij slechts geslapen had.
Hij hield haar bij de hand gevat.

Het rouwmisbaar, het klaaggeluid,
de stoornis is het huis al uit.

Stil nu: hij stelt als simpele wet
dat haar wat brood wordt voorgezet.

- Dat wat een wonder is van taal
ik las als kind het honderdmaal
en wist: ‘en ‘s avonds was er feest,
er zijn vriendinnetjes geweest.’
Daar waar de dood zich had verschanst
werd bij de zilveren fluit gedanst.

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 06 309 58 689

Live-streams:

Bonifatiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Gerardus Majellakerk Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

Maria Geboortekerk Losser: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Pancratiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen

Sint Jozefkerk Enschede: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

U kunt uw parochie financieel steunen via onderstaande QR-code:

Parochie Sint Jacobus de Meerdere Enschede                                                     

qr jacobus

 


Franciscusparochie Boekelo, Buurse, Haaksbergen

qr boekelo