De eerste maand van het nieuwe jaar is bijna voorbij en traditiegetrouw vindt in deze periode de Actie Kerkbalans plaats. Het thema van dit jaar is: Geef vandaag voor de kerk van morgen. We willen een missionaire kerk zijn waarin mensen God en elkaar kunnen ontmoeten. Om van betekenis te zijn voor mensen die verbinding en verdieping zoeken. Om gastvrij en uitnodigend te zijn voor jong en oud. Ook voor mensen die God nog niet kennen. Vandaag én morgen.
Om die missie waar te kunnen maken is niet alleen geld nodig, maar hebben we ook behoefte aan mensen die geraakt zijn door de boodschap van het Evangelie en deze door willen geven aan anderen. Voor de kerk van morgen is het belangrijk dat we vandaag investeren in de vorming en toerusting van helpers in het pastoraat. Het Ariënsinstituut wil u daar graag bij helpen!
Zoals u weet zijn we in september 2018 gestart met een nieuwe vorm van opleiding tot onbezoldigd permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent. In een aantal parochies zijn inmiddels catecheten en diaconaal assistenten werkzaam met een zending van de bisschop en in 2022 zijn drie mannen tot diaken gewijd – hun inzet en initiatieven kunnen rekenen op veel waardering van de parochianen en van de leden van het pastoraal team. Zij blijken een duidelijke toegevoegde waarde voor het pastorale werk. Het is ons voornemen om in september 2023 wederom te beginnen met een nieuw studiejaar.
Voor de goede orde zetten wij de verschillende opleidingen van het Ariënsinstituut nog even op een rij:
Priester
Diaken
Catecheet
Diaconaal assistent
Hier kunt u lezen wat de functies inhouden en op welke wijze de werving van kandidaten plaatsvindt.