10_kerken_banner

Artikelen-noord

Hallo meisjes en jongens,

Allereerst willen we jullie een heel gelukkig en gezond 2021 wensen.

De kerken zijn momenteel nog gesloten, wat er na 19 januari gebeurt weten we nog niet.

Zolang er geen vieringen zijn of  voor maximaal 30 personen, gaat de kinderwoorddienst nog niet van start.

Wel kunnen jullie kleurplaten, werkjes of doordenkertjes downloaden op samueladvies.nl.

Voor het evangelie voor kinderen kun je kijken op de site van kinderwoorddienst.nl.

Je zoekt de datum van die zondag en onder het tabblad Bijbel vind je het evangelie voor kinderen van die zondag.

Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar weer gauw in de Jozefkerk.

In de afgelopen weken hebben wij, als proef, de aanmeldingsplicht voor de zondagse vieringen in de St. Jozefkerk laten vervallen.

Alleen de verplichte registratie bij binnenkomst wordt nog wel uitgevoerd. Voorlopig gaan we hier mee door tot 1 oktober a.s.

Wel is het voor bijzondere gelegenheden zoals 1e communie, jubilea of jaargedachtenissen, wanneer een grotere groep familieleden komt, nodig dit van te voren te melden.

Dit kan via onderstaand mailadres of telefoonnummer. Geef alleen de naam en aantal personen aan.

Mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (voor donderdag 12.00 uur)

Telefoon: 053-4354808 (alleen donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

 

De pastoraatgroep Noord,

Beheergroep Noord,

Rien Tiehatten

cross

Hallo jongens en meisjes,

Als jullie deze Pelgrim ontvangen mogen we waarschijnlijk nog niet bij elkaar komen in de kerk.

Om toch op zondag een moment bezig te zijn met Jezus, kun je kijken op de volgende websites:

  1. www.samueladvies.nl ( ga dan naar de komende zondagen, daar vind je  uitleg en werkjes.)
  2. www.Kinderwoorddienst.nl ( ga naar de datum van die zondag, daar vind je de evangelielezing, uitleg en werkjes.)

De evangelielezing van 26 april is een heel mooi en toepasselijk verhaal over de Emmausgangers!

Mooier kan het niet, het thema is “Jezus trekt met je mee!”

Jezus gaat met jou op weg ook al merk je Hem niet altijd op, zeker in deze tijd.

Laten we ook niet vergeten om extra te bidden voor al die mensen die ziek zijn en voor hun families.

Hopelijk zien we elkaar gauw weer in de Jozefkerk.

Veel liefs medewerkers kinderwoorddienst

Tijdens de  eucharistieviering van 11.00 uur.

Tot en met 6 april zijn alle activiteiten gestopt.

Zondag 5 april. Palmpasen.

Thema: Jezus lijdt uit liefde.

Jezus is een bijzondere Koning: Hij geeft zijn leven vol liefde uit handen om ons te verlossen.

 

Zondag 12 april. Pasen.

Thema: Jezus is opgestaan uit de dood.

Wij geloven dat Jezus echt is opgestaan uit de dood en dat Hij leeft!

 

Zondag 19 april. 2e zondag van Pasen.

Thema; Geloof in de Levende, ook al zie je Hem niet.

Jezus nodigt ons uit in Hem te geloven ook al zien we Hem niet.

PALMPASENSTOK MAKEN!

Met Palmpasen nodigen we alle kinderen uit om met een palmpasenstok mee te lopen in de

processie in de kerk. Op zondag 5 april om 11.00 uur.

De  zaterdag ervoor kun je een palmpasenstok komen maken.

Plaats: Parochiecentrum, Nieuwe Schoolweg 2                                                                                             

Datum: zaterdag 4 april.

Tijd: 10.00 uur.

Je kunt je opgeven via de mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of aan de medewerkers van de kinderwoorddienst.

Het was deze zondag een andere viering in de Jozefkerk dan anders.

Pastoor Paul Daggenvoorde vroeg aan alle aanwezigen voor aanvang van de mis om mee te gaan naar de ingang van de kerk.

Daar stonden 2 grote kaarsen te branden. Iedereen kreeg een kleine kaars en moest die aansteken aan de grote. In processie gingen we samen met het Ariens koor op weg met de brandende kaarsen richting het hoofdaltaar.

Daar aangekomen werden de kaarsen omhoog geheven voor je eigen intentie.

Daarna werden de kaarsen op de standaard geplaatst. 

Zoals Paul in zijn preek het verhaal vertelde ,

Dat Jozef en Maria, Jezus naar Jeruzalem brachten om,

Hem aan de Heer op te dragen. Daar waren ook Simeon en Anna bij aanwezig.

Evangelie (Lc. 2, 22-40)

Net als toen:

Komen nu ook nog jong en oud in de kerk.

Om samen de Eucharistie te vieren.

Het was een bijzondere en feestelijke viering.

Jacqueline ter Brugge.

 

cross

Go to top