Vieringen in de verzorgingstehuizen.

Ariënsstaete:

Vrijdags om 19.00 uur

Florapark:

1e Dinsdag van de maand om 09.30

De Posten:

2e Vrijdag van maand om 10.00 uur
(alleen toegankelijk voor bewoners van De Posten)
In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd.

Eschpoort:

Een keer in de maand zijn er in principe, op de vierde zaterdag van de maand om 16 uur,  katholieke vieringen in de Eschpoort aan de Boulevard. Niet eerder gaf ik hiervoor data door. Maar is het mogelijk om de data van de vieringen te plaatsen onder het kopje ‘vieringen in de verzorgingshuizen’? De data voor de eerste helft van 2022 zijn:

22 januari - 26 februari - 26 maart - 23 april - 28 mei - 25 juni

Oecumenische Gloofsgemeenschap Herlmerhoek

Kijk voor informatie op www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne

Meditatiezaal: Elke zondag om 11.00 uur. 
Spaanse viering: 1e zondag van de aamnd in de kapel om 12.00 uur.

Coventry gebed

Gebed voor Vrede en verzoening

Iedere vrijdag van 13.13  - 13.30 uur,

Daarna drinken we een kop koffie of thee.

 

Het hoort thuis in de wintertuin van de Wonne, 

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede

maar wegens corona kunnen we daar nog niet terecht. 

Tot zolang, zijn we in een zaaltje van de Ontmoetingskerk. 

     Varviksingel 139, Enschede