Er ontstond een kerk van allure waarbij de architecten –ondanks de crisisjaren– hoge eisen stelden aan het gebruikte materiaal. In het uitbundige metselwerk en de zeer expressieve baksteenopbouw herkent men de Amsterdamse School uit de periode vlak na Berlage. Het bestek van destijds geeft een goed beeld van de hoge eisen die de architecten stelden aan materiaal en vakmanschap.
Jacobus 75 jarig boekje resize