10_kerken_banner

weih00118 0

Foto by Astrid

Voor we het hoogfeest van Kerstmis vieren, is er elk jaar weer de adventsperiode. ‘Voorbereiden op’ betekent op de eerste plaats stilstaan bij onze relatie met de Heer. Vanuit deze relatie zouden we moeten leven en werken, maar als we heel eerlijk zijn weten we dat deze relatie van onze kant niet altijd optimaal onderhouden wordt. Dus betekent dat, dat we ons hart moeten zuiveren van alles wat de goede verhouding tot onze Heer verstoord heeft.Dit vraag om bekering en erkenning van zonden die we hebben begaan.
Mogen we de adventsperiode gebruiken om ons geloof in de Heer te vernieuwen en te verdiepen: een volwassen geloof vanuit een oprecht vertrouwen.

Zondag 24 december is er om 17.00 uur een Kleuterkerstviering in de Sint Jan-kerk.
De viering duurt een half uur en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Voor het Kerstspel doen we een beroep op kinderen uit de kerk. Kom daarvoor een half uurtje eerder om 16.30 uur.

kerk1

Donderdag 14 december 20.30 uur
Kerstoptreden van Trijntje Oosterhuis. Zij treedt in de maand december op in enkele kerken in Nederland, waaronder onze Jacobuskerk.
De kerk is open om 20.00 uur. 

Voor kaarten kunt U contact opnemen met het Wilminktheater.
kerstkransjeZaterdag 16 december 20.00 uur
Voor de vijfde keer komt Monique Kokkeler met haar inmiddels traditionele kerstconcert door Orchestra Twente met koor in de Jacobuskerk. Meerdere solisten hebben hun medewerking toegezegd. Het belooft zoals altijd een sfeervolle viering in erstsfeer te worden! Kaarten via www.orchestratwente.nl
kerst3Zondag 17 december 13.30 tot 16.30
Open dag in de Jacobuskerk. Kom de fraaie kerstaankleding en kerststal bewonderen. O.a het Overdag Koor Enschede ,Lekker zingen Koor en Ever Pop uit Hengelo zorgen voor de muzikale omlijsting. De traditionele warme chocolademelk ontbreekt natuurlijk niet.
Lees hier de fyer: 'Jacobuskerk in Kerstsfeer'
kerst2Donderdag 21 december om 19.30
Groots kerstconcert in de Jacobuskerk. Medewerking wordt verleend door de Politiekapel Twente, het koor Pur Zang uit Oldenzaal en het Overdag Koor Enschede .De entree is gratis. Na afloop is er een deurcollecte .
kerst1Zaterdag 23 december om 16.30
De jaarlijkse Volkskerstzang,die al meer dan 40 jaar kort voor kerst in de Jacobuskerk plaatsvindt. De Lonnekerblazers zullen U verwelkomen met midwinterhoorns. Verder zal o.a. het Koninklijk Blazers Wilhelmina Ensemble uit Glanerbrug optreden.
krans32

De koren All Together uit Enschede en Inspiration uit Boekelo zingen samen tussen Kerst en Oud en Nieuw de Top 2000-viering.

Pastoraal werker Frank de Heus gaat voor. De muziek staat centraal. Thema dit jaar is: ‘Je draagt een wonder met je mee’, ontleend aan het lied ‘Voor haar’ van Frans Halsema.

Aan de hand van oudere en nieuwere popliederen komt de rauwheid van het leven voorbij, de leegte en de gebrokenheid, maar ook de ontroering en de verwondering om wat liefde met mensen doet.

De toegang is vrij. Er is een uitgangscollecte.
De viering wordt twee keer ten gehore gebracht: Op donderdagavond 28 december om 19.00 uur in de Jacobuskerk aan de Oude Markt in Enschede en op vrijdagavond 29 december om 19.00 uur in Momentum, de voormalige Marcellinuskerk, aan de Beckumerstraat 167 te Boekelo.
krans32

messiah15498

Regelmatig zijn er vieringen, bijeenkomsten, lezingen en of concerten in één van de kerken.

Op deze pagina worden deze getoond.

schelprkleur3

Ga naar boven