Beste parochianen van RK Zuid Oost Twente:

  • Franciscusparochie (Haaksbergen, Boekelo, Buurse)
  • Parochie Maria Vlucht (Losser, Lonneker, Overdinkel en Glanerbrug)
  • Parochie “Sint Jacobus de Meerdere” (stad Enschede)

Bij deze wil ik U hartelijk dank zeggen voor Uw overweldigende belangstelling tijdens, na afloop en rondom mijn afscheidsviering als pastoor in de Sint Jan afgelopen zaterdagavond, 21 juli.

Het was werkelijk hartverwarmend om zovelen van U daar te mogen zien en begroeten. Het was een mooie, warme en intieme viering. Een ieder die zich hiervoor heeft ingezet: voor Uw betrokkenheid wil ik U oprecht danken.

Ook de receptie, die volgde op de afscheidsviering, heeft veel indruk op me gemaakt. Samen met mijn zus Marianne, die me terzijde stond, heb ik heel veel lieve woorden gehoord en heel veel welgemeende handdrukken in ontvangst mogen nemen. Ook hiervoor dank ik U uit de grond van mijn hart.

Ook voor al Uw goede gaven ten behoeve van het Oecumenisch Citypastoraat hier in Enschede, en alle persoonlijke attenties, kaarten en brieven, die ik mocht ontvangen, wil ik U hartelijk danken.

Met dit afscheid kan ik met een tevreden gevoel op weg gaan naar de Emmanuelparochie in Ommen en omgeving.

Dat God U allen mag zegenen en behoeden. Ik wens U vrede en alle goeds !

Met vriendelijke groet,

                                              Pastoor André Monninkhof

schelpr kleur50