10_kerken_banner

Dit najaar wordt ouders de mogelijkheid aangeboden om hun kinderen in de zondagochtendviering van 10.00 uur in de Sint Jan te laten dopen.

Aanzet waren in eerste instantie praktische problemen.
Omdat het pastoraal team per 1 april 0,7 fte kleiner is geworden, moest er opnieuw geschoven worden met taken en kritisch gekeken worden naar wat wij als pastores nog wel en niet doen.
We wilden toe naar minder vieringen. Daarbij is het dopen de ene pastor liever dan de ander.
Maar de doorslag gaf uiteindelijk een gesprek, dat binnen het pastoraal team en in de werkgroep doopviering (Maria Vlucht) al veel langer gevoerd wordt.

Kerngegeven van de doop is dat de dopeling in de geloofsgemeenschap wordt opgenomen.
Dan is het ook mooi, als die gemeenschap erbij is. Dat kan inspirerend zijn voor de gemeenschap. Zeker in deze tijd.
Er zijn nog jonge mensen die voor de kerk kiezen! Hun motivatie zit vaak diep. Zij zijn verwonderd over het leven. Ze hebben Gods kracht in hun leven gevoeld. Dat willen ze hun kinderen meegeven. Maar het kan ook inspirerend zijn voor de ouders zelf. Zij willen dat hun kinderen bij de gemeenschap gaan horen. Nu dan! Dit is de gemeenschap.
Zo ontmoeten we elkaar lijfelijk op de zondag. Dat is anders dan wanneer er een aparte doopviering buiten de zondagse viering om wordt gehouden. Daar blijft het dopen voor velen in het verborgene. Deze mogelijkheid bestaat overigens nog steeds ( in de Sint Jozef ).

Wij – als team en pastoraatsgroep Zuid – zijn benieuwd waar onze jongere parochianen voor kiezen en hoe andere parochianen daar weer op reageren.
We houden de zondagse vieringen met doop op een uur, niet langer.
Misschien zal het wat onrustiger zijn, omdat er (meer) kinderen bij zijn. Het zal in ieder geval wat drukker zijn dan anders.
We hopen dat u komt om deze nieuwe parochianen te verwelkomen. We zullen zien.
We merken dat van de mogelijkheid al gebruik wordt gemaakt.
In de Bonifatiuskerk in Haaksbergen doen we evenzo.
In Overdinkel wordt het gesprek opgestart.

Reacties van u zijn altijd welkom.

Namens het pastoraal team en de pastoraatsgroep Zuid,
Frank de Heus

schelpr kleur50

Aanmelden nieuwsbrief en parochieblad Pelgrim

Ga naar boven