Zondag 6 januari vieren we om 10.00 uur in de Sint Jan-kerk Driekoningen voor kleuters en belangstellenden.
We richten ons in de viering op kinderen van 3 tot 7 jaar.

Heel in het bijzonder nodigen we alle ouders met hun kinderen uit, die afgelopen jaar gedoopt zijn. Ook babies zijn welkom. We vieren in de kring met natuurlijk het verhaal van de drie wijzen bij de stal. Kinderen mogen een kaarsje aansteken.
De collecte doen we dit keer in de vorm van een bijdrage voor de voedselbank. We vragen iedereen houdbare producten mee te nemen, die de kinderen bij de collecte in een mand mogen doen. De liedjes zijn heel eenvoudig en makkelijk meezingbaar.