Viering Maria ten Hemelopneming in tuin Jacobuskerk op woensdag 14 augustus om 19.00 uur.

In de katholieke kerk wordt op 15 augustus Maria ten Hemelopneming gevierd. Deze viering vindt in Enschede de laatste jaren ’s avonds plaats in de tuin van de Jacobuskerk. Omdat op donderdag 15 augustus ’s avonds op de Oude Markt “Enschede Rocks” wordt gehouden, vindt de Maria ten Hemelopneming tuin viering dit jaar op woensdagavond de 14e plaats, zoals gebruikelijk om 19.00 uur.

Tijdens de viering wordt herdacht, dat het deze zomer 130 jaar geleden is, dat de zusters Franciscanessen uit Denekamp precies op deze plek, namelijk in de pastorie van de Jacobuskerk, begonnen zijn met katholieke ziekenzorg in Enschede. Bij de viering zal een delegatie van de zusters uit Denekamp aanwezig zijn.

 tuin2

De tuin is bereikbaar via de houten poort links van de kerk. Mocht het regenen, dan zal de viering in de kerk plaatsvinden.

cross