Tijdens de eucharistieviering van 11.00 uur.

Zondag 19 januari. 2e zondag door het jaar.
Thema: Zie, het Lam Gods.
Voor ons is Jezus meer dan alleen maar een goed mens. Hij is de Zoon van God.

Zondag 2 februari. Opdracht van de Heer in de Tempel.( Maria Lichtmis)
Thema: Jezus, het Licht voor ons allen.
Ook wij herkennen Jezus, wanneer wij de Heilige Communie ontvangen.

Zondag 16 februari. 6e zondag door het jaar.
Thema: Wees echt in de Liefde.
God en je medemens liefhebben is voor Jezus het allerbelangrijkste.