In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding hebben we immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Tegenwoordig volgt wereldwijd 91 procent van alle kinderen basisonderwijs. Dat is een enorme vooruitgang, want in 2000 was dat nog maar 54 procent.  Helaas krijgen jongeren in veel ontwikkelingslanden niet de kans om na de basisschool verder te leren. Daarom ondersteunt Vastenactie dit jaar projecten die jonge mensen de kans bieden op vervolgonderwijs of hulp bij het starten van een eigen bedrijfje.

Dovenschool in Malawi

In heel Malawi zijn er op dit moment drie dovenscholen voor basisonderwijs. In Malawi bestaan er nog geen vervolgopleidingen voor dove kinderen, waardoor zij niet de kans krijgen een vak te leren en daarmee in hun levensonderhoud te voorzien. Op de basisschool behalen dove kinderen vaak niet het niveau dat nodig is voor een reguliere vakschool. Green Malata is een opleidingscentrum waar jongeren een praktijkopleiding krijgen tot bijvoorbeeld bakker, elektricien, boer, kapper of IT-specialist. Vorig jaar besloot Green Malata haar opleidingsmogelijkheden ook aan dove jongeren te bieden. Tien jongeren begonnen toen met een vervolgopleiding.

Wanneer dove jongeren een vak hebben geleerd, zijn zij beter in staat om zelfstandig een inkomen te verwerven en zichzelf te onderhouden. Op termijn kunnen zij op hun beurt andere dove jongeren trainen in de vaardigheden die ze hebben opgedaan.

Hoe doen we dat?

Vastenactie wil een grotere groep dove jongeren de kans bieden op een vervolgopleiding. Zes dove leerlingen die basisonderwijs op een dovenschool hebben gevolgd, kunnen dit jaar een vakopleiding volgen.

We hopen dat we mogen rekenen op uw steun, zodat ook deze jongeren uit Malawi met een beperking kunnen werken aan hun toekomst.

Data

Zondag 29 maart 2020, 10 uur St Jan, MOV viering, voorganger pastor F. de Heus, mmv koor Come Back

Dinsdag 7 april 2020, 18 uur Sobere Maaltijd (Oec.) Ontmoetingskerk, Varviksingel 139. Voor aanmelding zie elders in deze Pelgrim

Op andere zondagen in deze veertigdagentijd zal ook in de Jacobuskerk en Jozefkerk aandacht besteed worden aan "Werken aan je toekomst"

De bijdrage voor de Vastenactie kunt u kwijt in de bussen in de kerken, tot en met Pasen. U kunt daarvoor ook de envelop gebruiken die met de Pelgrim is meegekomen.

MOV groep Enschede

handenwassen.blogspot