Ook, of juist dit jaar, organiseren we in de vredes week een oecumenische viering

Juist omdat het dit jaar allemaal anders is dan anders, hebben wij elkaar nog meer nodig.

En is het nog belangrijker om de nadruk te leggen op het zoeken naar wat ons verbindt.

En dat is dit jaar is het thema van de vredesweek. VREDE VERBINDT VERSCHIL.

Graag willen wij u uitnodigen voor deze oecumenische kerkdienst aan het begin van de vredesweek. En dat is op 20 september om 10:00 uur in de Jacobuskerk.

We mogen al weer behoorlijk veel sinds de “intelligente lockdown” van maart.

Maar toch zijn er in deze dienst dingen anders dan u gewend bent. Uw en onze veiligheid staat voorop: In de dienst hebben we gekozen voor een aangepaste invulling van de dienst.

Zo hebben we gekozen voor een instrumentale invulling met solisten.

Helaas kunnen wij niet garanderen of wij de vorm van de viering op het laatst nog moeten bijstellen. Hierin zijn wij afhankelijk van de  richtlijnen van het RIVM.

Zodra wij meer zekerheid hebben zullen wij u van meer details op de hoogte brengenen

En niet alleen van de viering, maar ook van de andere activiteiten die bij de Vredes week horen.

Wij verheugen  ons erop u te kunnen begroeten in deze bijzondere vredesviering in deze bijzondere tijd. Wij hopen op een mooie dienst waarin we ons met elkaar kunnen verbinden door alle veranderingen heen.

Tot ziens op 20 september om 10:00 uur in de Jacobuskerk.

cross