10_kerken_banner

Kerkbalans

kerkbalanslogo fc

ls kerk en kerkgemeenschap maken we ieder jaar een nieuw begin. Met de eerste zondag van de Advent start het kerkelijk jaar, zoals we dat samen vieren. We vieren ook Kerst, het feest van de geboorte. En met de jaarwisseling wensen we elkaar veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Ook in financieel en bestuurlijk opzicht maken we een nieuw begin. Plannen worden gemaakt voor het nieuwe boekjaar. Daaraan wordt een begroting gekoppeld en de balans wordt opgemaakt. Gaan we het dit jaar redden ? Kunnen we de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht brengen ? Zullen de parochianen ook daarin een nieuw begin maken, hun verantwoordelijkheid nemen, en financieel (opnieuw) fors bijdragen ? Je bent uiteindelijk lid van een club, die ‘kerk’ heet. En dat is geen vrijblijvend lidmaatschap …

Waarom geven ? Waarom méér geven ?

Misschien vraagt U zich af, waarom U financieel zult bijdragen ? Misschien ook gaat U bij U zelf te rade, of U dit jaar aan de geloofsgemeenschap méér wilt geven dan voorgaande jaren ? De belangrijkste reden om aan Kerkbalans te geven is, dat we als geloofsgemeenschappen Noord (Jozefkerk), Zuid (Sint Jan) en Jacobus, kunnen blijven samen komen in onze eigen kerk. Het gaat ons om de ontmoeting, met de Levende Heer; en ook van U, als gemeenschap.  Het centrale punt van deze ontmoeting is Uw eigen kerk. Deze houden we dan ook graag in stand.

De kerk heeft toch geld genoeg ?

Misschien heeft U het beeld, dat de kerk geld genoeg heeft. Het is daarom goed om te vertellen, dat onze parochie “Sint Jacobus de Meerdere” (stad Enschede) ongeveer 600.000 euro per jaar uitgeeft, aan o.a. het pastorale team en overig personeel, energie, verzekeringen en onderhoud van onze kerken. Aan lopende inkomsten staat (Kerkbalans, collecten, misintenties, dopen, huwelijken, uitvaarten), staat daar een bedrag tegenover van ongeveer 400.000 euro. We kunnen de inkomsten en uitgaven enigszins in balans houden, door het rendement op het vermogen uit het verleden. Concreet gesteld kunnen we nu voortbestaan door giften en legaten die in het verleden zijn gedaan. Neemt U Uw verantwoordelijkheid, door bij te dragen en onze kerk toekomst te geven ?

Wij vragen U – U leest het goed – om méér te geven !

Altijd hetzelfde liedje, zult U misschien denken: altijd wéér die vraag om meer. Er zijn echter diverse redenen, waarom de balans tussen inkomsten en uitgaven nog meer negatief doorslaat, dan voorheen:

  • Het vermogen brengt in de huidige tijd weinig op
  • De energiekosten, de kosten van verzekeringen en de post salarissen stijgen
  • Het aantal huishoudens, dat bijdraagt aan onze parochie, daalt ieder jaar enkele procenten
  • Het aantal vrijwilligers neemt af, wat tot extra kosten leidt

Het bestuur is er zich in hoge mate van bewust, dat onze kerk – zonder de inzet van al onze vrijwilligers – direct zou omvallen. Dat is zonneklaar. We mogen ook dankbaar zijn voor die enorme inzet. U weet het echter zelf ook: het aantal vrijwilligers staat onder druk. Vacante plekken zijn moeilijk in te vullen. Soms leidt dit tot meerkosten.

Wat zouden we graag tenminste van U ontvangen ?

Onze jaarlijkse inkomsten en uitgaven, we vertelden het al, zijn niet in evenwicht, uit balans ! We geven U daarom een richtbedrag: 120 euro. Als alle parochiële huishoudens per jaar 120 euro (dat is 10 euro per maand per huishouden) zouden bijdragen aan de kerk, zouden onze jaarlijkse inkomsten vrijwel gelijk zijn aan de jaarlijkse uitgaven. Omdat dit niet voor iedereen haalbaar is, zijn we oprecht dankbaar voor alle parochianen die geven, sommigen minder, sommigen (veel) meer dan dit richtbedrag. Dat is solidariteit. Ook dat is samen kerk zijn.

Uw kinderen, praat er eens mee!

De gewoonte om te geven ligt veelal verankerd in een gezinscultuur. Je krijgt het van huis uit mee, om te geven aan goede doelen. Ofschoon Uw kinderen de kerk niet frequent ‘nodig hebben’, dragen ze de kerk waarschijnlijk toch een warm hart toe. Waarschijnlijk vinden ze het fijn, dat ze er op ook voor hen belangrijke momenten (doop, eerste heilige communie, vormsel, uitvaart, Kerst en Pasen) terecht kunnen. Misschien willen zij die kerk, uw kerk, hun (?) kerk, ook een stukje toekomst geven ?

Een nieuw jaar, 2018: een nieuw begin!

Een nieuw jaar is aangebroken. Een nieuw begin voor ons allemaal!

Parochiebestuur “Sint Jacobus de Meerdere”

André Monninkhof (pastoor/voorzitter)
Carina Aducci (secretaris)
André Amelink (gebouwzaken, contactpersoon Jacobus)
Wendy Bathoorn (adviseur, betalingsverkeer, locatiebeheerder Zuid (Sint Jan))
Gerard Collet (adviseur, gebouwzaken, locatiebeheerder Noord (Jozef))
cross

Aanmelden nieuwsbrief en parochieblad Pelgrim

Ga naar boven