cross

Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente

Woensdag 1 april 2020

Gedurende Corona-crisis

--

Beste parochianen en belangstellenden,

 

we leven in een moeilijke tijd. Het corona-virus ontregelt het leven van ons allemaal. Het parochieleven komt vrijwel stil te liggen. Vieringen, samenkomsten, huisbezoek, het kan allemaal niet. We moeten fysiek afstand houden van elkaar. Dat gaat recht tegen onze eerste inzet in: ‘Het gaat om de ontmoeting’. Gelukkig zijn er ook andere manieren om elkaar te ontmoeten. Middels deze brief proberen we u vanuit het pastoraal team wekelijks op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen onze parochie. Vragen, suggesties van uw kant voor deze brief zijn altijd welkom. Samen zullen we door deze moeilijke tijd heenkomen!

 

We wensen U goede moed en goede gezondheid toe. Vrede en alle goeds!

Pastoraal team

--- 

Oproep doorsturen

U bent vrij deze brief naar anderen door te sturen. Zo kunt u meehelpen zoveel mogelijk belangstellenden te informeren.

Besloten vieringen in de Goede Week

In de drie eucharistische centra worden de vieringen van Palmzondag, het Paastriduum en Paasmorgen in besloten kring met hooguit drie aanwezigen wordt gevierd. Palmtakjes, Paaskaarsen en doopwater zullen zo alsnog worden gezegend.

Via de kerktelefoon kunnen parochianen rond Losser en Haaksbergen de vieringen volgen. In Losser ook via ‘Hallo Losser’. In Haaksbergen zullen naderhand foto’s op facebook en website worden gezet. Voor de Sint Jozef wordt nog gekeken naar een mogelijkheid tot uitzenden. Houd hiervoor Facebook en de website van de parochie in de gaten.

 

H.M.G. Losser

Sint Jozef Enschede

H. Pancratius Haaksbergen

Palmzondag

9.00

11.00

9.30

Witte Donderdag

19.00

19.00

19.00

Goede Vrijdag

19.00

19.00

19.00

Paaswake

20.30

20.30

20.30

Paasmorgen

9.00

11.00

9.30

Palmtakjes

De palmtakjes die in bovengenoemde kleinschalige vieringen worden gewijd, zijn na Palmzondag op te halen in de kapellen van kerken in ons parochieverband, die doorgaans geopend zijn. Wellicht kunt u afspreken voor meerdere mensen een takje mee te nemen, zodat er geen toeloop ontstaat. Vraag voor precieze informatie na bij uw eigen locatie.

Gebeds- en misintenties vieringen Goede Week Pancratiuskerk

Voor de vieringen in de Pancratiuskerk kunt u m.u.v. de viering van Goede Vrijdag gebedsintenties per mail doorgeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef daarbij aan voor welke viering. We zullen deze niet publiceren in Op Weg, maar wel meenemen in de voorbede. Er worden geen kosten in rekening gebracht.

Kerkradio Franciscusparochie

Wilt u informatie of hebt u specifieke vragen over de kerkradio dan kunt u bij onderstaande personen terecht. Er zijn nog kerkradio’s beschikbaar.

Pancratius:
Contactpersoon: Johan Eijsink
Telefoon:  06-12 85 17 80
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bonifatius:
Contactpersoon: Hans te Lintelo
Telefoon: 053-57 232 07
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maria Praesentatie Buurse:
Contactpersoon: Bennie Deeterink
Telefoon: 053-56 963 11
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lourdeszaal:
Contactpersoon: Johan Eijsink
Telefoon: 06-12 85 17 80
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zondagse viering vanuit pastorie Alphons Ariëns

Afgelopen week ging het mis met de verbinding. De komende week wordt er niet uitgezonden vanwege de vieringen van Goede Week in de Sint Jozef, waar pastoor Daggenvoorde voorgaat. Daarna wordt bekeken of het experiment wordt voortgezet.

Nieuwe data Eerste heilige Communie

Voor een aantal locaties zijn nieuwe dat voor de viering van de Eerste heilige Communie gekozen. De communicanten worden voor zolang nodig thuis voorbereid. Daarvoor wordt in Maria Vlucht en in de Jacobusparochie met regelmaat ‘huiswerk’ per mail toegezonden. We hopen het project zo alsnog voor de zomervakantie af te kunnen ronden. De (nieuwe) data zijn nu:

Lonneker

Zondag 14 juni

9.30 uur

Pastores Rekveld + Berbée

Overdinkel

Zondag 14 juni

11.30 uur

Pastores Rekveld + Berbée

Glanerbrug

Zondag 21 juni

13.00 uur

Pastores Rekveld + de Heus

Sint Jozef Enschede

Zondag 28 juni

9.30 uur

Pastores Daggenvoorde + de Heus

Losser

Zondag 28 juni

11.30 + 13.30 uur

Pastores Daggenvoorde + Berbée

Sint Jan Enschede

Zondag 5 juli

9.30 + 11.30 uur

Pastores Kortstee + de Heus

Voor de Franciscusparochie wordt nog een nieuwe datum gezocht.

Ter inspiratie

  • Afgelopen week vonden we in de brievenbus van de Sint Janskerk dit kaartje! Hartelijk dank daarvoor!

 

Onderneem je zelf mooie initiatieven en wil je anderen op ideeën brengen, laat ons het weten!

Voorstelling ‘PUUR’ gaat niet door

Zoals u misschien al weet, gaat de voorstelling ‘PUUR’ van Theatergroep ‘sTOF op 10 april in openluchttheater Brilmansdennen in Losser niet door. Wie een kaartje heeft gekocht via de website krijgt het bedrag teruggestort. Wie een kaartje heeft gekocht bij Primera Marcel in Losser kan het daar weer inleveren tegen terugbetaling.

The Passion - alternatief

Het in Roermond afgelaste evenement The Passion, krijgt een alternatieve versie zonder publiek.

Dat hebben de EO en KRO-NCRV bekendgemaakt. In de alternatieve variant, die de tiende uitvoering vervangt, wisselen een verteller, muziek en beelden uit de negen voorgaande versies elkaar af.

Verteller is Johnny de Mol. Vanuit Roermond vinden geen activiteiten plaats, meldt een woordvoerster. Verder doet verslaggeefster Anne-Mar Zwart live verslag bij het bekende verlichte kruis. Dat trekt nu niet mee in een processie, maar is opgesteld op een locatie zonder publiek. Zij brengt verslag uit van de online processie, waar kijkers zich bij aan kunnen sluiten via www.thepassion.nl .

Platform www.nietalleen.nl

Corona trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt stil, en het wordt moeilijker om hulp te ontvangen voor wie oud of hulpbehoevend is. Kerken en lokale (hulp)organisaties bundelen daarom de krachten, zodat overal in het land praktische hulp geboden kan worden en de initiatieven elkaar kunnen versterken. Daarvoor is het platform www.nietalleen.nl opgericht. Wij hebben onze parochies bij dit platform aangemeld, maar u kunt zich ook individueel aanmelden.

Bloemetjes van deze week

Er zijn deze week bloemetjes bezorgd bij:

  • Mevr. Menzing, Sonderenstraat, Haaksbergen
  • Mevr. Leonie Rutte, De Els, Haaksbergen
  • Dhr. Wim Lansing en Toos Hanstede, Hanebulterweg, Haaksbergen
  • Fam. Hummelink aan de Zendvelderweg, Buurse

Allen namens de Franciscusparochie.

  • Mevr. Mieke Beckers aan de Lintveldebrink namens de geloofsgemeenschap Enschede Zuid.

Overleden

Hieronder vermelden we de namen van overleden parochianen, zoals die afgelopen week aan de telefoonwachten van de drie parochies zijn doogegeven. We zijn daarbij afhankelijk van wat uitvaartondernemingen of parochianen zelf aan onze telefoonwachten doorgeven. Veel uitvaarten vinden momenteel buiten de parochie om in besloten kring plaats. Deze week noemen wij:

  • 24 maart, Liesbeth Nijenhuis-Breteler, 89 jaar uit Haaksbergen.
  • 24 maart: Marie Oude Lenferink-Roerink, 95 jaar, uit Lonneker,
  • 25 maart, Mgr. Henk Kronenberg, Marist, 85 jaar uit Enschede.
  • 29 maart: Jozef Vaanholt,  88 jaar, uit Lonneker

In dierbare herinnering aan

Mgr. Henk Kronenberg, marist

Mgr Kronenberg 

Uw rijk kome (zijn wapenspreuk)

Hij werd geboren in Enschede op 29 september 1934.

Op 12 september 1958 deed hij zijn religieuze professie

in de Sociëteit van Maria.

Op 18 oktober 1961 ontving hij de priesterwijding

en op 14 juli 1999 de bisschopswijding in Bougainville.

Op 25 maart 2020 overleed hij in verzorgingshuis Eschpoort te Enschede.

Zijn jeugdjaren in een groot gezin waren niet zonder zorg. Zijn gezondheid vroeg bijzondere aandacht. En ook de oorlogstijd was ingrijpend. Henk ging naar het juvenaat van de maristen in Hulst, ver van huis toen. Na zijn noviciaat in Glanerbrug en het groot seminarie in Loreto, Lievelde, werkte hij in Hulst als prefect, godsdienstleraar en in parochies. Naar zijn wens mocht Henk dan toch als missionaris naar Oceanië. Op 5 mei 1965 kwam hij aan in het bisdom Bougainville, deel van Papua New Guinea. Hij werd secretaris van de bisschoppenconferentie. En zelfs bisschop van Bougainville. Het waren moeilijke tijden na de crisis en onlusten daar, ook of misschien wel juist voor een bisschop. Henk was gedreven, duidelijk in het overleg. Hij sprak met heldere geest en visie; een wijze raadgever.

Bij zijn afscheid op 5 mei  2009 werd dankbaar tot uitdrukking gebracht dat Henk gewoon was als bisschop. In eenvoud en met het  hart op de goede plek  had hij het belang van mensen voor ogen.

Na precies 45 volle missiejaren kwam Henk terug in Enschede. En ging er gewoon weer aan het werk in de het pastoraat. Hij verzorgde vieringen. En had bijzondere aandacht voor zieken in zorgcentra, met name in Ariensstaete, de Cromhoff en Sint Jozef in Weerselo.

In 2018 werd hij  ziek, lopen ging steeds moeilijker. Een zware tegenslag en een beproeving voor hem. In juli 2019 kwam hij in de Eschpoort. Dankbaar was hij voor de aandacht en ondersteuning van familie en maristen, en de dagelijkse zorg in Westerflier.

In zijn Jozefkerk werd op 30 maart 2020  zijn uitvaart gehouden. Klein en besloten als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Gewoon zoals voor alle andere mensen. Dankbaar is er gebeden voor deze trouwe dienaar van de Heer. Die na zijn bijzondere levenstocht zijn leven weer teruggeeft bij zijn Opdrachtgever. De parochie in Enschede bidt mee. Dankbaar voor het vele goede dat we van bisschop Henk mochten ontvangen tijdens zijn emeritaat bij ons.

Dat hij rust in Vrede.

    

Bezinning door parochievicaris Willy Rekveld: Een Goede Week.

Een Goede Week, dat klinkt velen van ons een beetje vreemd. Zeker in deze tijd. Onze wereld dichtbij en veraf gaan gebukt onder het Caronavirus. We worden overspoeld met informatie, stand van zaken en hoe wij met elkaar dienen om te gaan. En ook hierin spelen vele meningen, gedachten een rol. Er is afstand en toch proberen wij elkaar nabij te zijn. Hoe erg dit een inbreuk heef op ons leven, het leven van ouderen en jongeren, van ons allen hoeft geen betoog. Zondag 5 april is het begin van de Goede Week. Een vreemde week zeker nu wij in deze belangrijkste week in onze traditie niet kunnen samenkomen en vieren. Vreemd ook voor ons als pastores omdat we het vieren in een lege kerk met drie mensen in het Eucharistisch centrum van Enschede, Losser en Haaksbergen. En toch, toch willen wij ons verbonden weten met u, jullie dat levensverhaal vieren van Hem die de weg ten einde ging. Bejubeld, gezien als de grote held. Dienstbaar en vol liefde, dit ben ik voor jullie. Vernederd, bespot. Zijn  kruis, Zijn dood en verrijzenis. Het Passieverhaal dat zo lijkt het nu het verhaal is geworden van onze wereld en kerk, onze samenleving. Een grote leegte overvalt ons en toch ook hoopvolle tekenen in deze tijd. De verbondenheid, de nabijheid op afstand, we mogen ze zien en horen. De saamhorigheid die ons in beweging zet, hoe kwetsbaar en gebroken nu alles is. Wat wij vieren in de Goede Week is dat wij Zijn leven vieren en daarin worden wij uitgenodigd ons leven te vieren, het leven van ons allen. Dit komt zo goed tot uitdrukking in de tekst die we samen uitspreken na de instellingswoorden in de Eucharistie: Redder van de wereld bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost door u kruis en verrijzenis. De Goede Week, het opgaan naar Pasen mag ons bemoedigen dat niet het lijden, niet de dood het laatste woord heeft maar het leven. De gebrokenheid en kwetsbaarheid zeker nu in deze tijd is Jezus gebrokenheid en kwetsbaarheid. In die liefde brak Hij zichzelf. Dit ben ik voor jullie. Moge ons dat kracht geven in wat wij vieren in de Goede Week. Pasen, nieuw leven. Ik wens u dat allen toe. Nieuw leven. Ondanks afstand een Goede Week. Wees niet bang zo zegt Jezus, Ik zal met u, jullie zijn, Vrede zij u, jullie. Een Zalig Pasen. Blijf gezond en gezonden, in Geloof, Hoop en Liefde.

    

Contact met pastoresteam

Pastoor Paul Daggenvoorde:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866

Pastoraal werker:                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558

Pastoraal werker:                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833

Pastoraal werker:                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 389 03 999

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://www.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/