Tijdens de eucharistieviering van 11.00 uur.

Zondag 16 februari. 6e zondag door het jaar.
Thema: Wees echt in de Liefde.
God en je medemens liefhebben is voor Jezus het allerbelangrijkste!

Zondag 1 maart. 1e zondag van de veertigdagentijd.
Thema: Trouw zijn aan God.
Laat je door niets of niemand op de verkeerde weg brengen.

Zondag 8 maart. 2e zondag van de veertigdagentijd.
Thema: Luister naar Jezus.
Maak het soms even stil om je heen, dan alleen kun je naar Jezus luisteren.