10_kerken_banner

De Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), opgericht in 1977, heeft als doelstelling het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de objecten van geschiedenis en kunst in de Nederlandse kerken en kloosters. Zij probeert dit doel te bereiken door middel van onder meer de ontsluiting van het kunst- en cultuurbezit in kerken en kloosters, waarbij naast roerende en onroerende goederen tevens aandacht is voor de samenhang tussen beide. Daarnaast wordt samenwerking gezocht met andere erfgoedinstellingen om op het gebied van collectiemanagement het overheidsbeleid en het kerkelijk beleid te integreren. De SKKN is daarmee een instituut voor kerkelijke kunst, dat registratiegegevens van het kunst- en cultuurbezit in kerken en kloosters in Nederland beheert ten dienste van onderzoek door derden en ter ondersteuning van kerkelijke collectiebeheerders. Hierbij is het streven alle gegevens in de nabije toekomst digitaal te kunnen aanbieden.

Ga naar boven