Datum   Tijd  Activiteit  Bijzonderheid
 14 aug    17.00 uur    Viering Maria ten Hemelopneming    in de tuin
 28 juli    11.00 uur    Viering i.v.m. feestdag van de   H.Jacobus    (25 juli)
 24 aug    14.00 uur    Kick-in    n.b.v.
 25 aug    14.00 uur    Kick-in    n.b.v.
 4 - 8 sept        Gogbot festival    
 14 - 15 sept        Open Monumentendag    n.b.v.