Op 28 september is de herinrichting van de Walstraat feestelijk afgesloten met de opening en inzegening van het plein achter de Jacobuskerk.
De ingezegening geschiedde door pastoor Monninkhof die zelf ook even het belang hiervan voor de omgeveing en voor de kerk toelichtte.
.
Reeds vanaf 2004 liep het project herinrichting Walstraat, sterk gesteund door de woningbouwvereniging 'Ons Huis'.
Namens de gemeente sprak wethouder Eerenberg lovende woorden en namens de woningbouwvereninging sprak de heer Hans Kamphuis. Hij ging in op de jarenlange samenwerking tussen gemeente, woningbouwvereniging en diverse bedrijven en uiteraard de Jacobuskerk.
 
IMG 0098   IMG 0099   IMG 0101   IMG 0103   IMG 0242   IMG 0246   IMG 0251   IMG 0263
foto's Hetty Mulder/Jan kattenpoel.