Deze pagina is een publicatie van woningbouwvereniging “Ons Huis”.

Opening Jacobusplein: een plein voor ontmoetingen - Ons Huis - wonen doen we samen

Op 28 september is het vernieuwde Jacobusplein feestelijk geopend. Pastoor Monninkhof heeft het plein ingezegend in aanwezigheid van 35 betrokkenen. Een zeer bijzonder moment! "Het is een plein voor (toevallige) ontmoetingen", aldus de Pastoor.

Hans Kamphuis (Ons Huis) sprak over de verbetering van de sociale veiligheid. Dit werd ook bevestigd door Wethouder Eelco Eerenberg. De vernieuwing van het Jacobusplein is onderdeel van de transformatie van de Walstraat/Zuiderhagen/Pijpenstraat die in 2004 in gang is gezet. Ondernemers en vastgoedeigenaren hebben de handen ineen geslagen om het gebied ingrijpend te veranderen naar creatief gebied. Momenteel is 'Op de Wal' vol in ontwikkeling en werken de ondernemers nauw samen om nog meer sfeer en beleving te creëren. Dankzij een intensieve samenwerking tussen de Jacobuskerk, Ons Huis, Grolsch, de provincie en de gemeente is de ruimtelijke kwaliteit en de sociale veiligheid verbeterd door nieuwe bestrating, gevels en verlichting. Het Jacobusplein is hier een onderdeel van en zorgt voor een intiem en veilig plein met een optimale verbinding van de Oude Markt en de achterliggende straatjes.  

-o-o-