Inmiddels zijn we al flink op stoom met de voorbereiding van 23 tieners uit onze parochie op het Vormsel, dat op 11 februari in de Jozefkerk plaats zal vinden. Bisschop Hoogenboom komt daarvoor naar Enschede. Begin januari zullen we al met hem kennismaken.

We werken dit jaar met het werkboek Vormselkracht. Dat lijkt op wat we voorgaande jaren gebruikten, maar is net even anders. De nadruk ligt nog meer dan voorheen daarop, dat geloven, Gods heilige Geest, een kracht in je leven kan zijn. Bijzonder dit jaar zijn de stages. Wellicht heeft u al kinderen mee zien lopen met kindernevendiensten of de koster; kinderen koffie zien inschenken in de parochiezaal…

Sommige kinderen zijn naar ‘t Bouwhuis gegaan om daar bijvoorbeeld spelletjes te doen met de bewoners. Dat was best spannend. Eerder hebben kinderen op een vrijwilligersmarkt verkend wat er in de parochie allemaal gebeurt en wat vrijwilligers beweegt om zich voor anderen in te zetten. We hopen dat het project de parochie voor kinderen en ouders meer doet leven. Het zou mooi zijn als er een blijvende betrokkenheid ontstaat.

Pastoraal werker Frank de Heus

KwartettenVormsel