In Enschede hebben we al langer de gewoonte bij doopvieringen een schelpje met de naam van de dopeling op te hangen in de kerk, waar de doop plaatsvindt.
Zoals we de overledenen met kruisjes herinneren en in ere houden, zo willen we ook weten, wie er in onze geloofsgemeenschap bij gekomen zijn. Dat zijn er toch nog zo’n kleine dertig per jaar, nog los van de volwassenen die tot onze kerk toetreden.

Voor de viering van zondag 4 februari om 10.00 uur in de Sint Jankerk nodigen wij alle doopouders van het afgelopen jaar in het bijzonder uit, maar iedereen is natuurlijk welkom! We zullen de schelpjes aan hen uitreiken om mee naar huis te nemen.
Het koor All Together ondersteunt de zang.

Pastor Frank de Heus

Doopschelp