logo pancratiusPassie 2018 poster

De Passie in de Pancratius Parochie Tubbergen vind plaats op Goede Vrijdag 30 maart aanstaande. Tijdens de Passie gedenken we Jezus van Nazareth op zijn kruisweg en denken aan vergelijkbare momenten op onze eigen levensweg.
Dit gebeurt al wandelend én in de kerk van Mariaparochie.

We starten met de veroordeling van Jezus en staan stil bij mensen die in deze tijd zonder proces worden veroordeeld. Het koor Multiple Voices zingt passende liederen. We dragen het kruis met ons mee, wie wil en kan mag het dragen. Slagwerkgroep St. Caecilia uit Geesteren zal de wandelaars begeleiden. Onderweg ontmoet Jezus zijn moeder Maria. Marieke Huttinga ,begeleid door Erik Velthuis, zingt een passend lied. We staan stil bij alle ouders die te kampen hebben met het lijden of de dood van hun kind. Vervolgens staan we stil bij Veronica die het gezicht van Jezus afdroogt. We denken aan alle mensen die gebaat zijn bij onze  medemenselijkheid. Cliënten van DAC Tubbergen van de Twentse zorgcentra  hebben dit in twee prachtige schilderijen in beeld gebracht. Het koor Belcanto zingt passende liederen.

Vervolgens komen we bij het moment dat Jezus van zijn kleren wordt beroofd.
We denken aan mensen van wie alles is ontnomen. De jongerengroep Rock Solid van onze parochie beeldt uit hoe mensen worden buitengesloten en laat zien hoe mensen verbonden kunnen zijn met elkaar. Het koor Clavis zingt. We vervolgen onze weg
naar de kerk van Mariaparochie waar de kruisiging van Jezus plaatsvindt. We denken
aan alle situaties waarbij mensen geen ruimte krijgen om te leven. We gedenken dat Jezus sterft. We staan stil bij de dood van alle mensen die hun leven geven voor onze toekomst. Vervolgens mogen wij geloven dat de dood niet het einde is en richten wij
onze blik op Pasen. Het koor Cantabilé zingt passende liederen.

De wandeling bedraagt drie en een halve kilometer en loopt door Habrinkhoek en Mariaparochie. We verzamelen ons om 18.30 uur op het speelplein achter basisschool st. Alphonsus aan de Almeloseweg 209 en vertrekken om 19.00 uur.

Wie het hele gebeuren in de kerk wil meemaken wordt verwacht in de kerk van Mariaparochie om 19.30 uur. U kunt parkeren op de parkeerplaats bij de school of bij restaurant Tibbe aan de overkant.

Wij hopen met veel mensen deze bijzondere momenten op Goede Vrijdag te mogen beleven.

Wij zien uit naar uw komst!

Namens de werkgroep ‘De Passie’,

Pastor Jacqueline Meupelenberg ( tel. 06-20486904) en pastor Christianne Saris ( 06-20486904)