23 maart 2018.- De afgelopen weken hebben drie stellen deelgenomen aan de internationale huwelijksvoorbereiding . Deze is  georganiseerd door de samenwerkende parochies Maria Vlucht, St. Jozef en Franciscus van Assisie. ( RK Zuidoosttwente). Een van aanstaande bruidsparen  gaat trouwen in de Jozefkerk in Enschede, de andere stellen trouwen  in een van de thuislanden van de aanstaande echtelieden. ( Equador en Italie).

Wij danken hen hartelijk voor hun inspirerende deelname en wensen hen een mooie huwelijksdag en een gezegende toekomst .

Op de foto vnlr:
huwelijkvoorbereid 2018

Pastoraal werker Frank de Heus, Elisa Ciffa en Nicola Liberati, Linneker Fabricio de Sousa  en Suelen Assis, Alex King en Daniela Donoso.

Elles Veltkamp
Huwelijksvoorbereiding