10_kerken_banner

Na 15 jaar trouwe dienst zal diaken Paul van Blijswijk binnenkort afscheid nemen van onze parochie. Samen met zijn vrouw Caecilia wil hij het rustiger aan gaan doen, en meer tijd nemen voor stilte en bezinning. Paul heeft veel betekend in onze stad: eerst in de Paulusparochie, later ook in Katholiek Enschede als geheel, en in RK Zuid Oost Twente (samenwerking Losser-Enschede-Haaksbergen en omgeving). Paul heeft niet alleen bijgedragen aan de liturgie; maar ook ‘achter de schermen’ was hij dienstbaar, in het bijzonder in de pastorale zorg en aandacht voor vluchtelingen. Talrijk zijn ook de huisbezoeken, die Paul samen met zijn vrouw Caecilia heeft gebracht. Ook waren er contacten met de internationale gemeenschap in de Jacobuskerk.

P v Blijswijk

Het afscheid van Paul zal zijn op zondag 17 juni a.s. Op deze zondag zal Paul als diaken assisteren in een internationale eucharistieviering, waarin ik als priester zal voorgaan. In deze viering zal Paul ook de verkondiging verzorgen. De viering begint om 11.00 uur, in de Jacobuskerk aan de Oude Markt. U bent allen van harte welkom. Na de viering is er een kopje koffie en gelegenheid tot ontmoeting. U kunt Paul en Caecilia dan ook de hand schudden om hen te bedanken voor wat zij in al die jaren in onze parochie gedaan hebben.

We wensen Paul en Caecilia, en allen die hen lief en dierbaar zijn, Gods zegen en alle goeds, ook voor de tijd die komen gaat.

Namens parochiebestuur en pastoraal team,

                         Pastoor André Monninkhof
cross

Reacties  

# parochieaanFreddie Seinen 30-04-2018 13:24
Diaken Paul van Blijswijk, Een man gezegend met de gave van het woord, zoals hij kon vertellen mensen lagen aan zijn lippen. Het is voor onze gemeenschap te betreuren en een groot gemis dat hij ons gaat verlaten. Zijn inzet heeft er met name voor gezorgd dat de Paulusparochie het nog zo lang heeft volgehouden. Geheel Katholiek Enschede en omgeving is hem dank verschuldigd en zal hem gaan missen. Ook dank aan Caecilia die altijd bij hem was en hem ondersteunde. Altijd waren zij er voor de mensen in nood, voor de mensen met verdriet maar ook voor mensen die iets te vieren hadden, allen deden nimmer tevergeefs een beroep op Paul en Caecilia. Terwijl niets menselijks hen vreemd was, zij kregen namelijk ook de lasten van ziektes etc. te dragen, maar waren ondanks dat toch altijd beschikbaar voor iedereen. Fam. van Blijswijk een voorbeeld voor menigeen!
# RE: Afscheid diaken Paul van BlijswijkHerbert Meulenbroek 08-05-2018 13:18
Paul en Cecilia 1000 maal dank voor jullie inzet in de Paulus gemeenschap en jullie aandacht voor iedereen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Aanmelden nieuwsbrief

Ga naar boven