Zaterdag 21 juli 2018
19.00 uur
St. Jankerk
Enschede

Enschede, juli 2018

De bestuurscommissie van de drie samenwerkende parochies St. Jacobus de Meerdere, Maria Vlucht en St. Franciscus van Assisië, de parochiebesturen en het pastoraal team nodigen u hierbij uit voor de afscheidsviering van pastoor André Monninkhof die met ingang van 1 september is benoemd tot pastoor van de Emmanuelparochie in Hardenberg e.o.

Op zaterdag 21 juli zal in de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat te Enschede een viering uit dankbaarheid worden gehouden. Aanvang van de viering is 19.00 uur. Na de viering is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen.

Als dank voor zijn bijdrage en inzet in de afgelopen jaren voor de RK geloofsgemeen-schappen in Enschede, Losser en Haaksbergen wordt aan pastoor André Monninkhof een receptie aangeboden en zal een gezamenlijk cadeau namens de drie parochies worden overhandigd.

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.
cross