In de stedelijke pastoraatsgroep zijn we op zoek gegaan naar gelegenheden om parochianen van heel de parochie bij elkaar te brengen. 

We kwamen uit op de vieringen van tweede Paasdag, tweede Pinksterdag en Hemelvaart. Er zal dan één viering voor heel de parochie zijn in de Jacobuskerk, midden in de stad.

Naast het feest van Jacobus de Meerdere, dat midden in de zomervakantie valt, creëren we zo momenten om elkaar - als parochianen - vierend en koffie drinkend te ontmoeten en beter te leren kennen. Het is een manier om te werken aan de stads-brede geloofsgemeenschap, die we graag willen zijn.

Voor de viering van tweede Paasdag om 10.00 uur in de Jacobuskerk is het ‘team’ Jozef ( koster, lector, acolieten, collectanten) uitgenodigd om een aantal taken in de viering te verzorgen.
Pastor Willy Rekveld gaat voor. Het Ariënskoor ondersteunt de zang.

Frank de Heus
cross