Henk Antonissen

Op 21 juni 2019 is pastor Henk Antonissen 50 jaar priester. U zult pastor Antonissen misschien kennen als oud-deken van het dekenaat Twente Zuid of als pastor binnen het pastoraal team van de samenwerkende parochies te Enschede. Als emeritus-pastor gaat pastor Antonissen nog regelmatig voor in de donderdagochtendviering in Ariënsstaete ( voorheen de Kajuit ). Zo is hij nog steeds betrokken bij onze parochie en daar zijn we content mee. Het maakt mogelijk dat we ook in Deppenbroek-Mekkenholt nog dichtbij huis kunnen vieren.

Als deken, maar ook als pastor heeft Henk Antonissen het niet altijd gemakkelijk gehad. Met kardinaal Simonis moest hij nog wel eens een stevig gesprek voeren. Gerdie Leurs over die tijd als deken: “Henk was een fantastische deken. Hij was een aimabel mens, modern denkend en een goed bestuurder. Henk wist de mensen bij elkaar te houden. Hij was communicatief sterk; had de touwtjes stevig in handen. Hij was trouw en heel belangstellend.” Ook pastor Carla Berbée herinnert zich die tijd: “De aanvaringen met de paters van Sint Jan hebben hem persoonlijk geraakt. Hij werd door de situatie gemangeld.” Toen Henk deken af was en er voor de Verrijzeniskerk in Zuid een nieuwe pastor gezocht werd, kwam Henk een keer onverwacht binnenlopen. “God, Henk, heb je iemand meegebracht?”, weet Carla zich nog te herinneren. “Ik word jullie nieuwe collega!”, was het verrassende antwoord van Henk. Henk was een prettige collega. Heel collegiaal. Heel pastoraal. Hij ging veel naar mensen toe, deed uitvaarten, was liturgisch actief, was meelevend. Hij gunde de ander zijn plek en had oog voor anderen. Carla mocht de predicatie doen bij zijn veertigjarig priesterfeest. N.a.v. het evangelie van die dag, de storm op het meer, had zij Henk de vraag voorgelegd: ‘Wat is jou heilig en waar voel jij je veilig?’. Heilig waren voor Henk de kerk, de mensen, de gemeenschap. Veilig voelde hij zich bij zijn familie. Hij was erg op haar gesteld en ondervond veel steun van die kant.

In het informatieblad ‘de Koerier’ van de KBO Hengelo schrijft Henk in april 2015: “Op weg naar huis dacht ik aan het verhaal van een oude pastoor, die op de avond van Goede Vrijdag er moeite mee had om de vastendag ten einde toe vol te houden. Hij nam ’s avonds zijn kapelaan mee naar de kerk en zei: Martin, zullen we toch maar een glas wijn drinken? Wij weten toch wel dat hij verrezen is!” Dat is Henk. We wensen hem een mooi jubileum toe!

Pastoraal werker Frank de Heus