Dit najaar hoopt het bisdom te kunnen starten met een nieuwe jaargang van de 3-jarige catechetenopleiding. Het doel van deze opleiding is om vrijwilligerskader te trainen voor het werkveld catechese in de parochies van ons aartsbisdom.

Veel vrijwilligers vervullen belangrijke taken in de geloofsoverdracht binnen onze parochies. Toch missen zij soms een basisvorming om dit werk écht vruchtbaar te kunnen doen. Andere potentiële vrijwilliger durven er daarom misschien niet eens aan te beginnen… Dit cursusaanbod kan helpend zijn om catechetisch kader in de parochie te ontwikkelen

Loading...

Voor meer informatie: zie de bijlage of de website van ons bisdom of klik direct deze link: http://aartsbisdom.nl/opleidingen/Pages/Catechetenopleiding.aspx

Met vriendelijke groet,
Vicaris drs. J.G.M. Pauw,
Vicariaat Arnhem, Jeugd en Jongeren en Catechese