‘Ite misa est’, dit is de mis! Met deze Latijnse woorden wordt de Eucharistieviering afgesloten. Die daarom ook wel ‘de Mis’ heet. Naar de woorden dus waarmee kerkgangers aan het einde worden uitgestuurd, op missie. Kerstmis komt van ‘de Christus-mis’. Wij vieren de geboorte van Jezus Christus met een opdracht. Te gaan waarheen hij zou gaan. En te doen wat hij heeft gedaan.

Onlangs werd ik gevraagd een kleine inleiding te houden voor mensen in het bedrijfsleven. Elk bedrijf heeft een ‘mission statement’. Een korte verklaring die beschrijft waarvoor het bedrijf er is. Een geslaagd voorbeeld is dat van een telefoonaanbieder: ‘connecting people’. Zij zeggen van zichzelf dat ze er zijn om mensen met elkaar te verbinden. Een goed mission statement moet inspirerend zijn. Anders blijft de opdracht van papier en in de bureaula. Omdat mensen van de kerk van inspiratie weten, werd ik gevraagd over onze missie iets te zeggen.

Ook wij schrijven allerlei beleidsstukken. En ook die blijven vaak van papier en in de la. Terwijl het ‘mission statement’ van de kerk vlees en bloed is! ‘Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed’, zegt de Heer vlak voor zijn sterven.. Op de eerste zondag van de Advent is onlangs het jaar van de Eucharistie begonnen. In het eucharistisch centrum van onze parochie komt een doek te hangen met de tekst. 'Gij zelf zijt, Heer, het levend brood'. Eucharistie komt van het Griekse woord voor danken. Sinds het begin van haar bestaan víert de kerk haar missie dankbaar. Met zang en al herinneren we ons hoe Jezus heeft geleefd en is gestorven.

Stel je voor dat werknemers van een bedrijf of organisatie wekelijks een uur bij elkaar komen om feestelijk te worden herinnerd aan de opdracht van het bedrijf, de bedoeling van de stichter.

Wij doen dat, want ‘doe dit om mij te gedenken’ had Jezus gezegd op de avond voor zijn sterven. Hij wist toen dat ze hem zouden oppakken en ter dood veroordelen. Daarom heeft hij tijdens zijn laatste paasmaal in een klein gebaar en met maar enkele woorden zijn mission statement gegeven. Een begrijpelijke samenvatting van zijn eigen missie: jezelf als een offer aan God schenken, voor anderen, zodat die leven. In plaats van anderen te vragen voor jou een offer te brengen. Bij het brood en de wijn van dat paasmaal had Jezus gezegd: ‘dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed’. Dit ben ik helemaal, en zo moeten jullie doen; alles wat je bent inzetten en uithanden durven geven voor elkaar en anderen.

‘Prachtig’, zei een van de deelnemers. ‘Iedereen begrijpt het gebaar van brood dat wordt gebroken en gedeeld’. ‘Meer nog’, zei ik, ‘in de Eucharistieviering worden we niet alleen herinnerd aan wie Jezus is, en aan wat wij moeten doen. We ontvangen Hemzelf. In de mis krijgen we Hem op de hand, op de tong. Hij gaat met ons mee op missie! ‘Om met hem, door hem en in hem’, voor anderen als levend brood te zijn. Zalig kerstmis!

Pastoor Daggenvoorde

cross