Zalig wie binnenshuis blijft, want zij beschermen anderen.

Zalig de werklozen en zelfstandigen, want hun nood aan God is groot.

Zalig de winkeliers, want zij maken noodzakelijke goederen beschikbaar.

Zalig de post- en pakjesbezorgers, want zij brengen noodzakelijke dingen.

Zalig het ziekenhuispersoneel,  spoeddiensten, dokters, verpleegkundigen, zorgverleners en schoonmakers, want zij staan tussen ons en het graf, en hen komt het Koninkrijk van de Hemel vast en zeker toe.

Zalig de kassiers, want zij verdragen overwerk en frustratie met geduld en kracht.

Zalig de vuilnisophalers, want ze zullen God zien over de afvalberg heen.

Zalig de leerkrachten, want ze blijven standvastig in verwarrende tijden.

Zalig de kerkwerkers; diakens, priesters en bisschoppen, want ze zijn een troostende aanwezigheid. In een wereld die pijn doet, blijven ze de weg naar God wijzen.

Zalig de alleenstaande ouders, want ze gaan alleen om met hun verantwoordelijkheden, zonder die even te kunnen uitstellen.

Zalig al wie alleen is, want ze zijn kinderen van God en met Hem zijn ze nooit eenzaam.

Zalig de nabestaanden, want ze hebben het ergste al gehad. Getroost zullen ze worden.

Zalig wie geïsoleerd zijn met hun misbruikers, want op een dag - zo bidden wij - zullen ze veilig zijn.

Zalig allen die in deze tijd zuiver van hart zijn. Al wie blijft hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Al wie vrede bewerkt en barmhartigheid uitdraagt. Dat zij nabijheid mogen ondervinden en kalmte.

Moge de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Amen.

© Jayne Manfredi en Dave Walker

cross