10_kerken_banner

aartsbisdom2Bedevaarten zitten het Aartsbisdom Utrecht in het bloed. Dat bleek bijvoorbeeld in 2012, toen ruim 1.500 gelovigen kardinaal Eijk vergezelden tijdens een bedevaart van het Aartsbisdom Utrecht naar Lourdes. Per 1 november 2012 richtte kardinaal Eijk dan ook een diocesane werkgroep bedevaarten op, onder voorzitterschap van hulpbisschop H. Woorts (bisschoppelijk vicaris voor bedevaarten).

Deze werkgroep heeft onder meer als taak “het belang van bedevaarten als voeding en verrijking van katholiek en kerkelijk leven” voor afzonderlijke personen en groepen onder de aandacht te brengen.

In de aanloop naar de bisdombedevaart naar Lourdes in 2012 was er al een nieuwe organisatiestructuur gekomen binnen het Aartsbisdom Utrecht: in de drie vicariaten zijn vicariaatscoördinatoren aangesteld en de parochies kennen voortaan parochiecoördinatoren en een contactpersoon vanuit het pastoraal team.
Ter promotie van de diocesane bedevaarten zijn enkele materialen ontwikkeld zoals een poster en
enkele flyers.

Ga naar boven