vormsel2018
Kort na de zomervakantie maken we een begin met de voorbereiding van jongeren op het sacrament van het Vormsel. Dat zal in het voorjaar van 2019 worden toegediend. Wie met het project mee wil doen, vragen we zich nu al op te geven. Dat kan via onze website.

In de voorbereiding leren wij onze jongeren, wat de weg van Jezus inhoudt. Door het lezen van verhalen en het doen van oefeningen, leren ze de persoon van Jezus beter kennen, krijgen de jongeren meer inzicht in wat ‘samen kerk zijn’ eigenlijk is en wat dat van hen vraagt, en brengen we jongeren in contact met ‘samen stil worden en bidden’. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en met andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de parochie. Zo hopen wij dat zij een beetje idee krijgen van hoe de heilige Geest, waar we bij het Vormsel om bidden, in hun leven werkzaam is.

Doorgaans doen kinderen van groep 8 het Vormsel, maar ook kinderen van de middelbare school zijn welkom. Dat geldt ook voor kinderen die geen vormsel doen, katholiek of niet-katholiek, maar wel geïnteresseerd zijn. Wie het vormsel wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan nog gedoopt worden. Het Vormsel vindt eind januari, begin februari plaats.

Verdere informatie vindt u op onze website: www.katholiekenschede.nl onder de rubriek ‘vormsel’ rechts op onze homepage. Via  onze website kunt u uw kind opgeven. De deadline voor de opgave ligt op 10 september. Na deze datum worden in principe geen kandidaten meer aangenomen. We verwachten van alle deelnemers, ouders en kinderen, een positieve houding en inzet.

Pastor Frank de Heus en werkgroep Vormselvoorbereiding
cross