vormsel2018Met ingang van komend schooljaar zal het Vormselproject eens in de twee jaar gaan plaatsvinden voor tieners van groep 8 en de brugklas samen. Het ene jaar zal het Vormsel plaatsvinden in de Franciscus- en Jacobusparochie (2019), het andere jaar in Maria Vlucht (2020). Reden hiervoor is dat het pastoraal team per 1 april van dit jaar met 0,7 fte gekrompen is. De oude manier van werken is daardoor niet meer in stand te houden.
Daarbij kiest het team er samen met de werkgroep voor het project liever in de parochie te houden, dan ouders en kinderen te vragen elk jaar centraal in Zuidoost Twente in Enschede samen te komen. Overwogen is ook het Vormsel en de voorbereiding als in de protestantse traditie (belijdenis) of in het bisdom Groningen op latere leeftijd te laten plaatsvinden. Daar is veel voor te zeggen, omdat jongvolwassenen dan al dan niet een bewustere keuze voor kerk en geloof kunnen maken. Echter aan het begin van de puberteit markeert het ritueel van het Vormsel een mooi overgangsmoment en het begin van een nieuwe levensfase. Praktisch gezien zullen we zo meer kinderen nog mooie ervaringen en kennis van geloof kunnen meegeven.

De werving voor de voorbereiding op de eerstvolgende Vormselviering in Maria Vlucht zal in het voorjaar van 2019 plaatsvinden. Voor de zomervakantie van 2019 zullen we met kinderen en ouders een eerste dag samenkomen om elkaar beter te leren kennen om als groep met elkaar op te kunnen trekken.

Pastoraal werker Frank de Heus
cross