10_kerken_banner

Samen met je zoon of dochter speuren naar hoe Gods Geest jullie kan inspireren…
En dan moet je ze los laten…

En dan is jouw zoon of dochter 11 jaar of ouder. Je hebt je kinderen al heel wat meegegeven voor het leven. Je hebt ze veiligheid willen geven, zelfvertrouwen. Je hebt ze geleerd voor zichzelf op te komen. Talenten zijn ontdekt. Steeds meer keuzes worden al zelf gemaakt. En nu komt de overgang naar de middelbare school en de puberteit.
Bij heel die opvoeding heeft ook het geloof een rol gespeeld. Ooit begonnen met de doop was het soms heel intensief, soms wellicht wat verwaterd. Er waren tijden, dat je nauw bij de kerk betrokken was, maar er zijn wellicht ook tijden geweest, dat je wat meer afstand genomen hebt.

Je weet dat je je zoon of dochter nu steeds meer los moet gaan laten. Ook qua geloof. Dat kun je niet afdwingen. Je kunt het alleen maar voorleven, aanreiken en hopen dat je kind in de katholieke traditie verder wil gaan. Bij alle twijfel is die traditie met al haar verhalen, rituelen en idealen toch van waarde. Nu is het moment voor een laatste zetje in de goede richting. Samen met leeftijdgenoten kan jouw zoon of dochter nog eenmaal stevig worden ondergedompeld in wat katholieken ter harte gaat.

Vormen is ‘sterk maken’
Vormen komt van een oud Hollands woord ‘vromen’. Dat betekent ‘sterk maken’. Juist nu je zoon of dochter op de drempel staat van toegroeien naar volwassenheid heeft het kracht nodig. Wie ben ik? Waar sta ik zelf voor? Loop ik achter anderen aan, of vind ik mijn eigen weg; de weg die bij mij past? God wil daarbij helpen. Je kunt een beroep doen op zijn heilige Geest om wijsheid, om sterkte, om inzicht en verstand… Om die Geest bidden wij in de viering van het heilig Vormsel. De bisschop of een vertegenwoordiger van hem komt om kinderen de handen op te leggen en te zalven. Zoals de olie doordringt in de huid, zo dringt Gods heilige Geest door in ieder van ons. De bisschop drukt als het ware Gods zegel op ons voorhoofd. Hij laat daarmee zien, dat wij van God zijn en dat wij bij Hem horen. Voor kinderen is dit een mooie geloofservaring, die ze niet licht vergeten.

Voorbereiding op het ontvangen van het vormsel…
In juni worden kinderen via de media van de parochie en de scholen benaderd om zich op te geven voor het project ‘In Vuur en Vlam’. Dit project bereidt kinderen voor op het ontvangen van het heilig Vormsel. Ook niet katholieke kinderen en kinderen, die uiteindelijk niet gevormd zullen worden, kunnen meedoen. We vragen kinderen aan het einde van het project of zij al of niet gevormd willen worden. invuurenvlam

‘In Vuur en Vlam’ is een eigentijds project vol actie, gericht op het zelf kiezen voor Jezus Christus en zijn missie. In zes bijeenkomsten ontdekken we via bijbel-verhalen, wie de heilige Geest is en wat Zij met mensen doet. We worden stil voor gebed. We zetten ons actief in voor een goed doel. In een interactieve Thomasviering laten we kinderen ervaren, dat vieren in de kerk ook anders kan zijn, dan alleen maar stil zitten en luisteren. In een uitje naar Utrecht ( of tijdens één van de bijeenkomsten ) maken we kennis met de Vormheer, bezoeken we de kathedraal en de Domtoren. Zo zien kinderen dat de kerk als gemeenschap groter is en veel ouder is, dan zij vaak dachten. De ouders dragen zelf het project. De parochiecatecheet helpt daarbij. In januari wordt er gevormd.

Financieel
Voor het meedoen aan het project ‘In Vuur en Vlam’ wordt een eigen bijdrage van € 20,– gevraagd. Dit bedrag wordt op de Startavond voor ouders door de stuurgroep ‘Voorbereiding heilig Vormsel’ geïnd. Wie zijn de leden werkgroep voorbereiding heilig Vormsel?

Opgave
Eind juni kunnen kinderen van groep 8 en hoger via het opgaveformulier op onze website worden aangemeld. Ook niet-katholieke kinderen kunnen aan het project meedoen. Zie hier de planning met de voorbereidingsdata 2017 van de werkgroep.

Voor een kort informatief filmpje over het Vormsel klik hier.

Het geheim van ik 

als ik ’s avonds
in de spiegel kijk
dan zie ik hoe ik
op mijn vader lijk

 maar kijk ik ’s morgens
dan ben ik – da’s raar –
veel meer mijn moeder
dan lijk ik op haar

 
van binnen heb ik
iets van allebei
toch zijn er ook
dingen alleen van mij

 
soms ben ik zo anders
zomaar vanzelf
dat heb ik zeker
gewoon van mijzelf

 langzaam ga ik
naar een eigen stek
gaandeweg vind ik
mijn eigen plek

 en jij, mijn God,
als jij ergens bent
dan weet ik heel zeker
dat jij mij goed kent

 ik wil je iets vragen:
God, wie ben jij?
en waarom gloeit
die vraag in mij?

Pastor Frank de Heus

Ga naar boven