Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente Zuidoosttwente parochies

Woensdag 3 juni 2020

Gedurende Corona-crisis

 

 

Komende besloten vieringen in kleine kring op de zondag

 

H. Mara Geboorte Losser

9.00 uur

Sint Jozef Enschede

11.00 uur

H. Pancratius Haaksbergen

9.30 uur

Zondag 7 juni (H. Drieëenheid)

J. Kortstee

W. Rekveld

P. Daggenvoorde

De vieringen in de Maria Geboortekerk en de Pancratiuskerk zijn te volgen via de kerkradio.

De vieringen in de  H. Maria Geboortekerk en Jozefkerk zijn live te volgen. De viering in de Pancratiuskerk wordt naderhand op YouTube gezet:

 

Gebeds- en misintenties weekendvieringen Zuidoost Twente

 

In alle drie de parochies kunt u mis-/gebedsintenties per mail doorgeven. Geef daarbij aan voor welke viering. De intenties worden niet gepubliceerd in de parochiemedia, maar wel meegenomen in de voorbede. Er worden geen kosten in rekening gebracht. Een vrije gift is zeer welkom.

U kunt uw intentie per mail doorgeven aan:

 • Maria Geboortekerk Losser: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Jozefkerk Enschede: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Pancratiuskerk Haaksbergen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw vrije gift kunt u overmaken op:

 • NL29RABO0103764119 t.n.v. ‘R.K. Parochie Maria Vlucht’
 • NL15RABO 0153166665 t.n.v. 'Parochie St. Jacobus de Meerdere te Enschede'.
 • NL87RABO0118098802 t.n.v.’Parochie Sint Franciscus van Assisië’.


 

Hoe verder na 1 juni?

Op dit moment is bij het pastoraal team het volgende bekend met betrekking tot het opstarten van vieringen in onze parochies. We noemen de vieringen, waar de parochie verantwoordelijkheid voor draagt en die vanuit onze secretariaten worden ingeroosterd.

Franciscus van Assisië

Boekelo

Marcellinus

Voornemens te openen per 5 juli.

U hoeft alleen maar vooraf te reserveren wanneer u met meer personen dan normaal de viering bij wilt bijwonen. U kunt dan mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of bellen naar 06 204 16 683

Buurse

Maria Praesentatie

Niet vóór 20 juni open.

U stuurt vóór donderdag een e-mail

naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Als u niet kunt mailen, mag u van maandag t/m donderdag bellen naar 06 127 73 335

Haaksbergen

Bonifatius

Geopend.

U stuurt vóór donderdag een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Als u niet kunt mailen, mag u van maandag t/m woensdag bellen naar 06 186 00 463

Haaksbergen

Lourdes

Geen vieringen in juni. Voornemens te openen per 1 juli.

 

Haaksbergen

Pancratius

Zondag 7 juni besloten viering. Open per 14 juni.

U  stuurt vóór vrijdag een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Als u niet kunt e-mailen, mag u van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 10.00 uur bellen naar 06 362 98 990. (Reserveringen zijn mogelijk vanaf 8 juni.)

Haaksbergen

Saalmerink

Vooralsnog geen vieringen.

 

Haaksbergen

Wiedenbroek

Vooralsnog geen vieringen.

 

Jacobus - Enschede

Ariënsstaete

Vooralsnog geen vieringen.

 

Jacobus

Geen vieringen in juni. Voornemens te openen per 12 juli voor vieringen op zondag.

 

Jan

Geen vieringen in juni. Voornemens te openen per 5 juli.

 

Jozef

Besloten vieringen in juni. Voornemens te openen per 5 juli voor vieringen op zondag.

 

Roef

Nog gesloten. Voornemens al voor 1 juli te openen.

 

Verrijzenis

Nog onbekend.

 

Maria Vlucht

Glanerbrug

O.L.Vrouwe

Juni nog gesloten. Voornemens te openen per 1 juli.

 

Lonneker

Jacobus

Juni nog gesloten. Voornemens te openen per 1 juli.

 

Losser

H.M.Geboorte

Besloten vieringen in juni. Voornemens te openen per 1 juli.

 

Overdinkel

Gerardus / Overkant

Voornemens te openen per 1 juli.

 

 

Hou tussentijds de parochie-websites en -Facebook in de gaten voor nadere informatie; ook en juist in verband met het reserveren voor vieringen.

Oproep gastheren en -dames Sint Jozef, als ook schoonmakers…

De gezamenlijke pastoraat- en beheergroep Sint Jozef vraagt parochianen zich aan te melden als gastdame en gastheer voor de vieringen in de komende tijd. Gastdames en -heren vinken bij binnenkomst van parochianen en belangstellenden bij vieringen op zondag hun reserveringen af en geven aanwijzingen, waar men plaats kan nemen.

Na elke viering moet er in de loop van de week worden schoongemaakt. De banken moeten worden afgenomen met een doekje en er moet worden gedweild. Ook hiervoor zoeken we parochianen.

Wij hebben uw hulp echt nodig om in de Sint Jozef te kunnen vieren.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Elly Vije, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 053 433 27 40.

Doopvoorbereiding gaat door

Hoewel er voorlopig niet gedoopt kan worden, gaan de doopvoorbereidingsavonden in het najaar gewoon door. In de bijeenkomsten wordt ingegaan op achtergronden van de doop, vorm en inhoud van de doopviering, én wordt samen nagedacht, hoe je in deze tijd thuis aan geloofsopvoeding kunt doen. Je kunt nu al de doopvoorbereiding volgen en later je kinderen laten dopen. Je kunt je opgeven via het centraal secretariaat van jouw parochie.

Nieuwe opzet Eerste heilige Communie 2020-2021 in Maria Vlucht

De afgelopen jaren hebben we de voorbereiding van kinderen van groep vier en hoger in steeds meer parochies zien verschuiven van school naar parochie. In Glanerburg vond die verandering op aangeven van de scholen afgelopen jaar al plaats. Komend schooljaar zal die verandering na overleg met SKOLO, in Losser en Overdinkel, en ook in Lonneker worden doorgevoerd. Dat past bij deze tijd, waarin steeds vaker slechts een minderheid van groep 4 meedoet. In wezen is het een taak van parochies en ouders zelf om hun kinderen bekend te maken met de katholieke traditie en hen daarin binnen te leiden. Ervaring elders leert, dat de groep die meedoet weliswaar kleiner wordt, maar dat de betrokkenheid van ouders en kinderen en de intensiteit van het gebeuren groter wordt, als de voorbereiding binnen de parochie plaatsvindt. Scholen kunnen in de nieuwe situatie kiezen voor een parallel programma voor heel groep 4, dat ook aansprekend is voor kinderen die niet met kerk en geloof opgroeien. Ook de maaltijd en de bezichtiging van de kerk kan door scholen aan heel groep 4 worden aangeboden. Het leeuwendeel van de voorbereiding van de communicanten vindt echter plaats binnen de parochie en buiten school om.

We gaan komend seizoen werken met het project: ‘Over de drempel’. Vanwege de corona-crisis zullen we met kleinere groepen werken, in grotere ruimten samenkomen en met meer thuiswerkopdrachten gaan werken. Zo denken we veilig en toch aansprekend een goede voorbereiding te kunnen bieden. De voorbereiding voor Maria Vlucht vindt grotendeels plaats in de pastorie en kerk te Losser. Pastoraal werker Frank de Heus zal het project samen met de werkgroep Eerste heilige Communie begeleiden.

De startavond voor de ouders zal zijn op maandag 26 oktober van 20.00 tot 21.00 uur in de H. Maria Geboortekerk te Losser. Tot 26 oktober zullen kinderen via https://www.mariavlucht.nl/aanmelden-communie kunnen worden aangemeld. De vieringen van de Eerste heilige Communie zijn onder voorbehoud als volgt ingeroosterd.

 • zondag 16 mei: 9.30 en 11.30 uur (gezinsviering), H. Maria Geboortekerk te Losser voor communicanten uit Glanerbrug, Losser en Overdinkel
 • zaterdag 5 juni: 19.00 uur, Jacobuskerk te Lonneker (weekendviering) voor communicanten uit Lonneker

Aanmelding Vormselproject Zuidoost Twente 2021

 

Kort na de zomervakantie maken we een begin met de voorbereiding van tieners van groep 8, de brugklas en hoger op het sacrament van het Vormsel. Dat zal 13 of 14 februari 2021 in de Jozefkerk te Enschede worden toegediend. Wie met het project mee wil doen, vragen we zich nu al op te geven. Dat kan via: https://www.katholiekenschede.nl/index.php/vormselform .

Het Vormselproject voor Zuidoost Twente wordt het komend schooljaar 2020-2021 aangeboden in de Jacobusparochie te Enschede, maar staat ook open voor tieners uit de parochies Maria Vlucht en Franciscus, die liever niet wachten tot de brugklas, maar in groep 8 hun Vormsel willen ontvangen. In het schooljaar 2021-2022 zal de voorbereiding weer in de parochies Maria Vlucht en Franciscus plaatsvinden.

In de voorbereiding leren wij onze jongeren, wat de weg van Jezus inhoudt. Door het lezen van verhalen en het doen van oefeningen, leren ze de persoon van Jezus beter kennen, krijgen de jongeren meer inzicht in wat ‘samen kerk zijn’ eigenlijk is en wat dat van hen vraagt, en brengen we jongeren in contact met ‘samen stil worden en bidden’. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en met andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de parochie. Zo hopen wij dat zij een beetje idee krijgen van hoe de heilige Geest, waar we bij het Vormsel om bidden, in hun leven werkzaam is. Waar de omstandigheden vanwege de Corona-crisis om aanpassing vragen, zullen wij onze werkwijze aanpassen.

De deadline voor de opgave ligt op zondag 6 september. Na deze datum worden in principe geen kandidaten meer aangenomen. We verwachten van alle deelnemers, ouders en kinderen, een positieve houding en inzet.

Werkgroep Vormselvoorbereiding en pastoraal werker Frank de Heus, Contactpersoon: Ben Tenbergen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 053 476 86 67

Pinksterproject. Bekijk op YouTube-kanaal ‘Catechese Zuidoost Twente’ wat parochianen en anderen inspireert!

 

https://www.youtube.com/channel/UC8BNkJDtPfhxUhwJzT5vqKA/videos .

 

Bloemetjes van deze week 

 • T. Menkehorst, Spoelsterstraat 62, namens de Franciscusparochie
 • Dinie te Lintelo-Koman, namens de Franciscusparochie.
 • Carina Meijer, Toernooistraat, namens de geloofsgemeenschap Enschede Zuid
 • Meulink, Spartastraat, namens de geloofsgemeenschap Enschede Zuid

 

Namen van mensen voor een bloemetje namens de geloofsgemeenschap Enschede Zuid zijn van harte welkom bij José Heitbrink van de pastoraatsgroep: 053 431 62 09, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Overleden

Hieronder vermelden we de namen van overleden parochianen, zoals die afgelopen week aan de telefoonwachten van de drie parochies zijn doogegeven. We zijn daarbij afhankelijk van wat uitvaartondernemingen of parochianen zelf aan onze telefoonwachten doorgeven. Veel uitvaarten vinden momenteel buiten de parochie om in besloten kring plaats. Deze week noemen wij:

 • 21 mei: Joke Gerfen, 82 jaar, Zeedijk 66 uit Haaksbergen
 • 25 mei: Harry Cameron, 72 jaar, uit Losser
 • 26 mei: Jan Noordink, 80 jaar, Haaksbergen.
 • 26 mei: Anny Baveld – Vaanholt, 91 jaar, uit Lonneker
 • 27 mei: Truus ter Huurne-Rupert, 85 jaar, Merelstraat 30 uit Haaksbergen
 • 29 mei: Karin Sprakel-van Voorst, 58 jaar, e/v Hans Sprakel uit Enschede
 • 30 mei: Henk Vinke, 81 jaar, e/v Joke Vinke uit Enschede
 • 1 juni: Betsie Luttikhuis – Eppink, 79 jaar, uit Losser    

Bezinning: ‘Jakobs geschenk’

Juist wanneer we ons het meest eenzaam en verlaten voelen, ontdekken we dat we niet alleen zijn. We kunnen God ervaren op momenten van doodsangst of als we het gevoel hebben volstrekt tekort te zijn geschoten.

Mij overkwam dat toen ik mij het meest onwaardig voelde, overweldigd, verlaten, door anderen geminacht, achtergelaten en ondergewaardeerd. Juist op zulke momenten voelde ik dat God een hand naar me uitstak om me te redden. Zoals een wildvreemde deed toen ik ooit bijna verdronk.

Dit is Jakobs geschenk, en dit is zijn gedachte die het leven kan veranderen: dat wij vanuit de diepste diepten omhoog kunnen reiken. De diepste crisis in ons leven kunnen momenten blijken te zijn, waarop we in contact komen met de diepste waarheden en onze grootste krachten.

Rabbijn Johanthan Saks.  (bron: ‘Open Deur, februari 2019)

Ingestuurd door Liesbeth Dijkhuis, Haaksbergen

 

    

Contact met pastoresteam

Pastoor Paul Daggenvoorde:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866
Pastoraal werker:                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558
Pastoraal werker:                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833
Pastoraal werker:                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 389 03 999

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl
www.katholiekenschede.nl
www.franciscusparochie.nl

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/
https://www.facebook.com/JacobusEnschede/
https://www.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/
cross